L’educació infantil és una etapa clau per al desenvolupament integral de les nenes i els nens, així com per a la conciliació familiar i laboral. No obstant això, a Espanya existeix una baixa taxa d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), especialment en el tram d’1 i 2 anys, la qual cosa suposa una desigualtat d’oportunitats i un obstacle per a la igualtat de gènere.

Per a revertir aquesta situació, el Govern d’Espanya ha inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation, un programa de cooperació territorial per a impulsar la creació de noves places públiques d’educació infantil, prioritàriament per a nenes i nens d’1 i 2 anys.

En aquest article t’explicarem des de Senders Financers en què consisteix la Resolució EDU/876/2023, que regula les subvencions destinades a les entitats locals de Catalunya per a finançar infraestructures, equipament i funcionament d’aquestes noves places, així com els beneficis que pot aportar a l’educació infantil i a la societat en general.

 

Què són els Fons Next Generation?

Els Fons Next Generation, també coneguts com NextGenerationEU, són un conjunt d’instruments financers temporals per a tots els membres de la Unió Europea, creats per a abordar els desafiaments econòmics i socials sorgits a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Aquests fons es van dissenyar amb la finalitat de donar suport a la recuperació econòmica i social, al mateix temps que es promouen les transicions ecològica i digital, la cohesió territorial, la igualtat i la resiliència de les economies i societats europees.

Els Fons Next Generation compten amb un pressupost de 750.000 milions d’euros, dels quals 140.000 milions estan destinats per a Espanya, sent 72.700 milions transferències no reemborsables i 67.300 milions préstecs.

Els dos instruments principals dels Fons Next Generation són el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) i el Fons REACT-EU.

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) és el nucli del fons de recuperació i està dotat amb 723.800 milions d’euros, dels quals 385.800 milions es destinaran a préstecs i 338.000 milions d’euros es constituiran com a transferències no reemborsables. La seva finalitat és donar suport a la inversió i les reformes en els Estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats climàtiques i digitals de la Unió.

El Fons REACT-EU és un instrument d’ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa. Compta amb 50.600 milions d’euros i el seu objectiu és ampliar i donar continuïtat a les mesures de resposta i reparació de les crisis posades en marxa des de l’inici de la pandèmia. Els fons de REACT-EU operen com a fons estructurals, però amb major flexibilitat i agilitat en la seva execució. REACT-EU promourà la recuperació ecològica, digital i resilient de l’economia.

 

En què consisteixen les subvencions de la Resolució EDU/876/2023?

La Resolució EDU/876/2023, de 9 de març, obre el procediment de convocatòria oberta per a la concessió de subvencions a les entitats locals de Catalunya, destinades al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Aquestes subvencions s’emmarquen en el component 21 del PRTR, que preveu la creació de 65.000 noves places públiques d’educació infantil en tot l’Estat, de les quals 10.000 corresponen a Catalunya.

Les entitats beneficiàries podrien ser:

  • Les entitats locals de Catalunya, titulars de guarderies o guarderies que imparteixen el primer cicle d’educació infantil i que hagin creat noves places entre l’1 de gener del 2021 i el 15 de setembre de 2024 mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
  • També poden ser beneficiaris els Ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l’edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, en la qual s’ha implantat el primer cicle d’educació infantil entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024.

Les despeses subvencionables són els següents:

  • Les despeses de construcció, ampliació, reforma o adequació dels edificis destinats a l’educació infantil, incloent-hi les despeses de redacció de projectes, direcció d’obra, llicències, taxes, impostos i altres despeses associades.
  • Les despeses d’adquisició d’equipament i mobiliari necessari per al funcionament de les noves places d’educació infantil, incloent-hi les despeses de transport, instal·lació i posada en marxa.
  • Les despeses de funcionament de les noves places d’educació infantil, incloent-hi les despeses de personal, manteniment, neteja, subministraments, assegurances i altres despeses corrents.

En referència a la quantia de les subvencions, l’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 90.000.000 euros. D’aquest import 60.000.000 d’euros van a càrrec de l’exercici de 2023 i 30.000.000 a càrrec de l’exercici de 2024.

L’import de la subvenció serà del 100% del pressupost elegible presentat per cada sol·licitant, fins a una quantitat màxima de 10.195 euros per cada nova plaça creada.

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, tenint en compte els següents criteris de valoració:

  • El grau de compliment dels objectius d’escolarització del primer cicle d’educació infantil en l’àmbit territorial de l’entitat sol·licitant.
  • L’adequació de les actuacions proposades a les necessitats d’escolarització del primer cicle d’educació infantil en l’àmbit territorial de l’entitat sol·licitant.
  • La coherència, viabilitat i qualitat tècnica de les actuacions proposades.
  • La sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les actuacions proposades.

 

Com pot ajudar a finançar amb fons públics l’educació infantil?

La Resolució EDU/876/2023 suposa una oportunitat única per a finançar amb fons públics l’educació infantil a Catalunya, ja que permet a les entitats locals accedir a uns recursos extraordinaris per a crear noves places públiques de qualitat, accessibles i equitatives.

Aquestes noves places contribuiran a augmentar la taxa d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil, especialment en el tram d’1 i 2 anys, que actualment és del 36,7% a Catalunya, molt per sota de la mitjana europea del 95%.

Així mateix, aquestes noves places afavoriran la conciliació de la vida familiar i laboral, especialment de les dones, que són les que més sofreixen les conseqüències de la falta d’oferta pública d’educació infantil. A més, impulsaran la qualitat educativa i l’equitat, ja que oferiran una atenció integral i personalitzada a l’alumnat, tenint en compte les seves característiques, necessitats i interessos, i fomentant el seu desenvolupament cognitiu, emocional, social i físic.

 

Servei d’Estudi de Viabilitat i de Costos per a Ajuntaments

La Resolució EDU/876/2023 i els Fons Next Generation representen una oportunitat històrica per a l’educació infantil a Catalunya, que permetrà crear 10.000 noves places públiques de 0 a 3 anys, finançades amb fons europeus, i millorar així la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat d’aquesta etapa educativa.

Des de Senders Financers volem ajudar-te a aprofitar aquesta oportunitat i a realitzar els teus projectes d’educació infantil amb èxit. Per això, t’oferim els nostres serveis d’estudi de viabilitat i d’estudi de costos, perquè puguis presentar la teva sol·licitud de subvenció amb totes les garanties i obtenir el màxim finançament possible.

Si estàs interessat a sol·licitar una subvenció per a la creació de noves places d’educació infantil, no dubtis a contactar amb nosaltres. T’assessorarem i acompanyarem en tot el procés, des de l’elaboració del projecte fins a la justificació de la subvenció.