ASSESSORAMENT
JURÍDIC A EMPRESES
MUNICIPALS

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC A EMPRESES MUNICIPALS

SERVEIS DE CONSULTORIA JURÍDICA PER A AJUNTAMENTS

Aquest servei d’assessoria recurrent serveix a les empreses municipals per a atendre les necessitats i qüestions jurídiques sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica. Aquest servei evita haver d’incórrer en múltiples contractacions de servei a tècnics tercers i possibilitant l’assoliment de majors economies d’escala en permetre, l’assessoria recurrent, conèixer el dia a dia de l’empresa per part dels nostres professionals.

Entre altres, assistim i prestem assessorament en les reunions del Consell d’Administració, exercim la funció de secretaria en el Consell d’Administració i la Junta General d’Accionistes, atenem consultes jurídiques de la societat, així com, elaborem i preparem informes, recursos, denúncies, contractes i dictàmens, entre altres.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Coneixement del funcionament global de l’empresa

Resolució de les incidències i aspectes de caràcter jurídic de la societat

Mitjà de suport permanent a les necessitats de l’empresa

BENEFICIS

Assessorament adaptat a les necessitats de la societat

Visió externa i independent de la societat

Resposta ràpida a les necessitats de l’empresa

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN
DRET CIVIL-MERCANTIL I DRET
ADMINISTRATIU PER A EMPRESES MUNICIPALS

La prestació de l’assistència jurídica per part de Senders Financers se centra en totes aquelles matèries relacionades amb el Dret Administratiu i Civil-Mercantil en l’àmbit del sector públic local.

En aquest servei es realitza un assessorament en l’àmbit del Dret Civil-Mercantil que té com a objectiu les consultes sobre aspectes com: contractació privada tant civil com mercantil, reclamacions de 

quantitat, morositat, funcionament de la societat des del punt de vista privat, modificacions estatuàries, canvis en els administradors, ampliacions i reduccions de capital, dret immobiliari, dret fiscal, entre altres.

En l’àmbit del Dret Administratiu, es realitza un assessorament que té com a motiu de consulta els següents aspectes: competències i funcionament de la societat de capital íntegrament municipal des del dret administratiu, Règim jurídic, Contractació del sector públic, Dret de la funció pública, Urbanisme, Dret Ambiental (aigües, gestió de residus, autoritzacions ambientals…), Organització i funcionament de l’Administració (procediment administratiu, encàrrecs de gestió, convenis de col·laboració…), Subvencions i ajudes públiques, Recursos administratius, Protecció de dades, Béns de domini públic, Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, entre altres.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell