ASSESSORAMENT
JURÍDIC A EMPRESES
MUNICIPALS

DRET ADMINISTRATIU

Aquest servei d’assessoria recurrent serveix a les empreses municipals per a atendre les necessitats i qüestions jurídiques sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica. Aquest servei evita haver d’incórrer en múltiples contractacions de servei a tècnics tercers i possibilitant l’assoliment de majors economies d’escala en permetre, l’assessoria recurrent, conèixer el dia a dia de l’empresa per part dels nostres professionals.

Entre altres, assistim i prestem assessorament en les reunions del Consell d’Administració, exercim la funció de secretaria en el Consell d’Administració i la Junta General d’Accionistes, atenem consultes jurídiques de la societat, així com, elaborem i preparem informes, recursos, denúncies, contractes i dictàmens, entre altres.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Coneixement del funcionament global de l’empresa

Resolució de les incidències i aspectes de caràcter jurídic de la societat

Mitjà de suport permanent a les necessitats de l’empresa

BENEFICIS

Assessorament adaptat a les necessitats de la societat

Visió externa i independent de la societat

Resposta ràpida a les necessitats de l’empresa

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS