BLOG
DE CONSULTORIA
FINANCERA

La promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús en solars / edificis de titularitat municipal mitjançant la cessió d’un dret de superfície. Aspectes a considerar en els Estudis Econòmics per avaluar la viabilitat del projecte (1 de 2).

La promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús en solars / edificis de titularitat municipal mitjançant la cessió d’un dret de superfície. Aspectes a considerar en els Estudis Econòmics per avaluar la viabilitat del projecte (1 de 2).

Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?  El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Es tracta d'un model...

Darreres novetats de Senders Financers: donació del 2,5% de la facturació anual de Senders Financers a Taller Àuria Cooperativa, ampliació i renovació contractual amb Franclau Marketing S.L.

Darreres novetats de Senders Financers: donació del 2,5% de la facturació anual de Senders Financers a Taller Àuria Cooperativa, ampliació i renovació contractual amb Franclau Marketing S.L.

Durant el mes de setembre s’han produït una sèrie de novetats en el nostre projecte entre les que destaquem les següents:   Donació del 2,5% de la facturació anual de Senders Financers a Taller Àuria Cooperativa  “Solidaritat” Senders Financers  Amb la...