GESTIÓ DE
LICITACIONS PÚBLIQUES

SERVEI DE GESTIÓ DE LICITACIONS PÚBLIQUES PER A EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

A Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació.

Si l’adjudicació depèn únicament de variables i criteris econòmics, els nostres serveis abasten des dels Estudis de Cost (personal, maquinària, materials entre un altre) fins als més complexos Estudis de Viabilitat i Memòries Econòmic – Financera (VAN, TIRpay – back entre altres).

Així mateix, efectuem una anàlisi de la tendència de preus en licitacions similars. Tot això ens porta a delimitar la nostra oferta fins a aconseguir encertar en el nostre objectiu, l’adjudicació. En relació amb l’oferta tècnica, col·laborem amb tu i t’assessorem perquè el teu projecte tècnic sigui atractiu per a l’òrgan de contractació i rebi la màxima valoració tècnica.

Aquest servei de Gestió de Licitacions Públiques per a empreses inclou i es focalitza en l’elaboració i preparació d’Estudis de cost i/o Memòries Economicofinanceres i no inclou la preparació/ redacció de la documentació administrativa, així com tampoc inclou la preparació/redacció de la documentació tècnica del projecte que serà preparada per l’empresa licitadora.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJETIUS

Anàlisi i estudi preliminar dels Plecs de la licitació

Preparació d’Estudis de Cost i Memòries Econòmic – Financeres

Examen de la tendència de preus en licitacions similars

Delimitar l’oferta per a aconseguir l’adjudicació

BENEFICIS

T’ajudem en la interpretació dels Plecs

Determinació de les claus i estratègia per a guanyar la licitació

Estudis de Costos i Memòries Econòmiques realitzades per un professional expert en contractació.

Comptar amb l’assessorament d’un expert en contractació pública

SERVEI DE PREPARACIÓ
D’OFERTES PER A 
LICITACIONS PÚBLIQUES

La participació en una licitació pública exigeix una important presentació de documentació específica i recurrent, normalment especificada en els plecs de condicions. El tenir clar quina és aquesta documentació prèvia, mantenir-la en ordre i actualitzada, permet estalviar temps crucial al moment de presentar-se en un concurs públic que representi una oportunitat de negoci amb l’Estat per a l’empresa.

Des de Senders Financers oferim el nostre suport expert en l’elaboració de la documentació associada a les diferents fases dels procediments de contractació pública com i som especialistes en l’elaboració i preparació d’Estudis de cost i/o Memòries Economicofinanceres que et garanteixin la millor puntuació en la licitació.

En Senders Financers som experts en contractació pública, treballem per als Ajuntaments en relació amb l’anàlisi financera i jurídica de serveis públics municipals i tenim àmplia experiència en la preparació de Plecs el que ens permet proporcionar-te un servei de les màximes garanties.

COM TRABALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS