GESTIÓ DE
LICITACIONS PÚBLIQUES

SERVEI DE GESTIÓ DE LICITACIONS PÚBLIQUES PER A EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

A Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació.

Si l’adjudicació depèn únicament de variables i criteris econòmics, els nostres serveis abasten des dels Estudis de Cost (personal, maquinària, materials entre un altre) fins als més complexos Estudis de Viabilitat i Memòries Econòmic – Financera (VAN, TIRpay – back entre altres).

Així mateix, efectuem una anàlisi de la tendència de preus en licitacions similars. Tot això ens porta a delimitar la nostra oferta fins a aconseguir encertar en el nostre objectiu, l’adjudicació. En relació amb l’oferta tècnica, col·laborem amb tu i t’assessorem perquè el teu projecte tècnic sigui atractiu per a l’òrgan de contractació i rebi la màxima valoració tècnica.

Aquest servei de Gestió de Licitacions Públiques per a empreses inclou i es focalitza en l’elaboració i preparació d’Estudis de cost i/o Memòries Economicofinanceres i no inclou la preparació/ redacció de la documentació administrativa, així com tampoc inclou la preparació/redacció de la documentació tècnica del projecte que serà preparada per l’empresa licitadora.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJETIUS

Anàlisi i estudi preliminar dels Plecs de la licitació

Preparació d’Estudis de Cost i Memòries Econòmic – Financeres

Examen de la tendència de preus en licitacions similars

Delimitar l’oferta per a aconseguir l’adjudicació

BENEFICIS

T’ajudem en la interpretació dels Plecs

Determinació de les claus i estratègia per a guanyar la licitació

Estudis de Costos i Memòries Econòmiques realitzades per un professional expert en contractació.

Comptar amb l’assessorament d’un expert en contractació pública

SERVEI DE PREPARACIÓ
D’OFERTES PER A 
LICITACIONS PÚBLIQUES

La participació en una licitació pública exigeix una important presentació de documentació específica i recurrent, normalment especificada en els plecs de condicions. El tenir clar quina és aquesta documentació prèvia, mantenir-la en ordre i actualitzada, permet estalviar temps crucial al moment de presentar-se en un concurs públic que representi una oportunitat de negoci amb l’Estat per a l’empresa.

Des de Senders Financers oferim el nostre suport expert en l’elaboració de la documentació associada a les diferents fases dels procediments de contractació pública com i som especialistes en l’elaboració i preparació d’Estudis de cost i/o Memòries Economicofinanceres que et garanteixin la millor puntuació en la licitació.

En Senders Financers som experts en contractació pública, treballem per als Ajuntaments en relació amb l’anàlisi financera i jurídica de serveis públics municipals i tenim àmplia experiència en la preparació de Plecs el que ens permet proporcionar-te un servei de les màximes garanties.

  COM TRABALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell