GESTIÓ DE
LICITACIONS PÚBLIQUES

CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

A Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació.

Si l’adjudicació depèn únicament de variables i criteris econòmics, els nostres serveis abasten des dels Estudis de Cost (personal, maquinària, materials entre un altre) fins als més complexos Estudis de Viabilitat i Memòries Econòmic – Financera (VAN, TIRpay – back entre altres).

Així mateix, efectuem una anàlisi de la tendència de preus en licitacions similars. Tot això ens porta a delimitar la nostra oferta fins a aconseguir encertar en el nostre objectiu, l’adjudicació.

En relació amb l’oferta tècnica, col·laborem amb tu i t’assessorem perquè el teu projecte tècnic sigui atractiu per a l’òrgan de contractació i rebi la màxima valoració tècnica.

Som experts en contractació pública, treballem per als Ajuntaments en relació amb l’anàlisi financera i jurídica de serveis públics municipals i tenim àmplia experiència en la preparació de Plecs el que ens permet proporcionar-te un servei de les màximes garanties.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJETIUS

Análisis y estudio preliminar de los Pliegos de la licitación

Preparación de Estudios de Coste y Memorias Económico – Financieras

Examen de la tendencia de precios en licitaciones similares

Acotar la oferta para conseguir la adjudicación

BENEFICIS

Te ayudamos en la interpretación de los Pliegos

Determinación de las claves y estrategia para ganar la licitación

Estudios de Costes y Memorias Económicas realizadas por un profesional experto en contratación.

Contar con el asesoramiento de un experto en contratación pública

COM TRABALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS