PLA
ESTRATÈGIC
PER A EMPRESES

SERVEI DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

La planificació estratègica a nivell econòmic i de tresoreria és el procés de definir els objectius, les accions i els recursos financers necessaris per a aconseguir l’èxit d’una organització en el llarg termini. En Senders Financers, oferim un servei de planificació estratègica a nivell econòmic i de tresoreria per a empreses que s’adapta a les característiques, necessitats i desafiaments de cada client.

El nostre servei es basa en una anàlisi exhaustiva de la situació financera actual i futura de l’empresa, considerant els seus ingressos, despeses, inversions, endeutament, liquiditat i rendibilitat. A partir d’aquest diagnòstic, elaborem un pla estratègic que estableix els objectius financers, els escenaris possibles, les accions correctives i preventives, els responsables d’implementar les accions així com els recursos financers amb els quals dotar-les i una calendarización de les accions en un horitzó temporal a curt, mitjà i llarg termini.

A més, dissenyem i implementem les eines i els sistemes de control i seguiment més adequats per a gestionar la tresoreria de manera eficient i segura, optimitzant el flux de caixa, reduint els costos financers, aprofitant les oportunitats de finançament i minimitzant els riscos. Així mateix, realitzem un seguiment i una avaluació periòdica del pla estratègic per a assegurar el seu compliment i la seva eficàcia.

En Senders Financers, comptem amb un equip de professionals experts en planificació estratègica a nivell econòmic i de tresoreria, amb àmplia experiència en diversos sectors i tipus d’empreses. El nostre valor afegit és que oferim un servei personalitzat, flexible i orientat a resultats, que s’ajusta a les expectatives i necessitats de cada client.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJETIUS

Comprensió de la visió dels propietaris i de l’equip directiu

Anàlisi de dades del mercat (competència i sector)

Anàlisi interna a nivell financer (històric) i organitzatiu / funcional

Proporcionar les palanques de generació de valor més apropiades per a l’empresa

Establir un calendari, recursos necessaris (tècnics, humans, financers), responsables i seqüència d’implementació de les palanques.

BENEFICIS

Permet a les organitzacions preveure el seu futur i preparar-se en conseqüència. Passar d’empresa reactiva a empresa proactiva.

Definir la direcció en la qual s’ha de conduir una organització i ajuda a establir objectius i metes realistes alineats amb la visió i missió.

Fomentar la vinculació entre els “òrgans de decisió” i els diferents grups de treball. Aconseguir el compromís de tots.

Proporciona a la gerència el full de ruta per a alinear les activitats funcionals de l’organització per a aconseguir els objectius establerts. Eficiència operativa.

Augmenta la quota de mercat i rendibilitat de l’empresa així com promou negocis més sòlids i duradors.

SERVEI D’ELABORACIÓ
DE PLA ESTRATÈGIC
PER A EMPRESES

En un món cada vegada més complex, dinàmic i competitiu, les empreses s’enfronten a constants desafiaments que posen a prova la seva capacitat de sobreviure i prosperar. Per a afrontar aquests desafiaments, les empreses necessiten tenir una visió clara de la seva situació actual, de les seves aspiracions futures i dels mitjans i mecanismes per a aconseguir-les. És a dir, necessiten tenir una planificació estratègica.

La planificació estratègica és una eina clau per a l’èxit de qualsevol empresa, ja que li permet definir el seu rumb, optimitzar els seus recursos, anticipar-se als canvis, diferenciar-se de la competència i satisfer les necessitats dels seus clients. En contractar el nostre servei de planificació estratègica, la teva empresa podrà beneficiar-se de:

 

 • Una claredat i coherència en la definició dels seus objectius financers i els seus plans d’acció.
 • Una eficiència i rendibilitat en la gestió dels seus ingressos, despeses, inversions i endeutament.
 • Una seguretat i liquiditat en el maneig del seu flux de caixa, evitant tensions de tresoreria, impagaments o descoberts.
 • Una adaptabilitat i resiliència davant els canvis i les contingències de l’entorn financer.
 • Una confiança i credibilitat davant els seus proveïdors, clients, bancs i inversors.

Si vols millorar la salut financera i la competitivitat de la teva empresa, no dubtis a contactar amb nosaltres. Des de Senders Financers estarem encantats d’assessorar-te i d’acompanyar-te en el desenvolupament i implementació del teu pla estratègic a nivell econòmic i de tresoreria.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu, ja que et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  SERVEI DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A EMPRESES

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  AL CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitats i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca que ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell