VALORACIÓ
D’EMPRESES

SERVEI DE VALORACIÓ D’EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

Prestem serveis de valoració en processos de compravenda, transmissions de participacions de capital, herències o successions entre altres i assessorant, tècnica i metodològicament als nostres clients, per a l’elaboració d’estudis que permetin estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles. Addicionalment, disposem dels mitjans i l’experiència per a la preparació de Models Econòmic-financers (MEF) que permeten plantejar diferents escenaris financers i de valoració, tant en entorns de transacció, com per a facilitar la presa de decisions en la gestió dels negocis.

La valoració d’una empresa permet, no només determinar el valor de mercat més probable, sinó també mesurar l’eficàcia en la gestió i definir polítiques i accions encaminades a la creació de valor.

Per tant, tot empresari ha de conèixer quin és el valor de la seva empresa en tot moment i no només en una operació de compravenda.
Per a qualsevol empresari, la seva empresa és una de les parts més importants del seu patrimoni, sent de vital importància conèixer el valor. A causa de la crisi, hi ha multitud d’empresaris que volen vendre les seves empreses, però desconeixen el valor intrínsec dels seus negocis (*).
(*) El preu final de la transacció estarà subjecte a un procés de negociació entre la part compradora i la venedora en el qual es consideraran múltiples elements i factors.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Anàlisi prèvi a la valoració: factors interns i externs a l’empresa

Examen de la capacitat econòmica per a generar fluxos futurs per a l’empresa

Anàlisi dels elements tangibles i intangibles amb els quals compta l’empresa

Estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci

BENEFICIS

Valoració del negoci realitzada per un professional expert que és independent

Facilita la presa de decisions en la gestió dels negocis

Permet mesurar l’eficàcia en la gestió i definir polítiques de creació de valor

Col·loca a l’empresari en una situació d’avantatge davant de potencials compradors

Obtenció d’un punt de partida per a futures negociacions entre parts

SERVEI DE VALORACIÓ
D’EMPRESES

El servei de valoració d’una empresa es caracteritza per ser un procés pel qual es calcula el valor real de la companyia, aplicant tant criteris tècnics com financers, a més d’avaluar els resultats de l’empresa per a aconseguir l’estimació del valor de mercat de l’empresa o negoci.

Una vegada realitzada la valoració de l’empresa, l’empresari té a la seva mà un instrument bàsic i imprescindible per a poder abordar qualsevol tipus de negociació i situacions com: Operacions de compravenda, ampliacions de capital, sortida/entrada de socis, divorcis, herències o testaments, entre altres situacions.

La valoració d’una empresa ens ofereix una imatge estàtica d’una companyia en un moment concret, el valor del qual pot variar al llarg del temps. Aquest informe ens proporciona el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles i es converteix en un instrument fonamental de negociació.

La valoració s’ha d’adaptar a les peculiaritats de la companyia i al sector en la qual aquesta opera, i ha de mostrar tant el valor creat en el passat com la capacitat de creació de valor futur de l’empresa. Per tant, l’elaboració d’un informe de valoració d’una empresa és un treball fonamental per a poder preparar una bona negociació i per a poder maximitzar el preu en disposar d’arguments sòlids i suportats en una base metodològica de treball objectiva.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell