DIRECCIÓ
FINANCERA
EXTERNA

DIRECCIÓ FINANCERA EXTERNA

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

Existeixen múltiples empreses que per la seva dimensió econòmica i estructura organitzativa no disposen a nivell intern de la figura del Responsable Financer. No obstant això, sobre la base de la nostra experiència, s’ha constatat la necessitat per part de la Direcció de l’Empresa de disposar de l’assessorament d’un expert en finances per al bon funcionament del negoci i la presa de decisions.

L’expert financer ha de controlar aspectes com el finançament, les vendes, els costos, la tresoreria, la rendibilitat de la companyia i analitzar les desviacions pressupostàries. La figura del Director Financer Extern és la d’un estrateg que ha d’estar al costat de l’equip directiu, amb els indicadors claus del negoci (KPI’s), 

ha de donar suport a la transformació de l’organització, proporcionant una perspectiva financera àgil, clara i simplificada de l’empresa que permeti interpretar amb facilitat la informació comptable i de gestió.

La Direcció Financera Externa permet a les empreses disposar d’un professional qualificat i amb àmplia experiència, per un cost molt inferior que tindria si es contractés internament, ja que dedica només el temps necessari per a tenir un òptim coneixement del funcionament de l’empresa i de les seves finances. En ser extern, les possibilitats d’adaptació a les necessitats reals de l’empresa són molt més flexibles.

 

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Analitzar i seguir periòdicament l’evolució del negoci

Realitzar l’Anàlisi, Planificació i Control Econòmic-financer de l’Empresa

Anàlisi de la capacitat de generació de caixa de l’empresa

Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora d’aquests

Anticipar necessitats d’inversió, finançament, entre altres

Suport documental per a la presa de decisions estratègiques i operatives

BENEFICIS

Comptar amb un professional Expert en Finances i Control Intern

Cost del servei ajustat a les necessitats de l’Empresa

Visió nova, objectiva i independent de l’Empresa

Millorar el Control i seguiment del Negoci

Millora en aspectes financers del Negoci

Minimitzar els riscos de l’Empresa

SERVEI DE DIRECTOR
FINANCER EXTERN
PER A EMPRESES

La figura del Director Financer és imprescindible en qualsevol pyme, independentment de la seva grandària. Aquesta figura és l’encarregada de controlar el finançament, els costos, les vendes i la rendibilitat de la companyia

A Senders Financers oferim el servei de Direcció Financera Externa que actuarà com una palanca de creixement, dotant-li a l’empresa d’una visió real del negoci i proporcionant la informació a nivell de comptabilitat analítica i control de gestió que serà clau en la presa de decisions posteriors.

Comptar amb la figura d’un director financer extern suposa disposar d’un departament financer sense haver d’assumir els costos de tenir-lo integrat en l’empresa. Una figura fonamental amb el qual poder detectar les causes de problemes financers i prendre decisions financeres encertades.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè que et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell