ESTUDIS
I ANÀLISIS
DE COSTOS

SERVEI D’ESTUDIS I ANÀLISIS DE COSTOS PER A EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

La presa de decisions ha de realitzar-se a partir d’una informació veraç i en temps real. Fa falta organitzar el sistema de control de costos que millor s’adeqüi a l’empresa i crear el quadre de comandament que ens permeti conèixer la situació real d’aquesta, identifiqui les desviacions pressupostàries i ens faciliti la presa de decisions.
El coneixement, anàlisi i control dels costos, així com dels marges de productes i línies de negoci ens seran d’utilitat, tant en la presa de decisions estratègiques com en la configuració dels preus de venda a aplicar. L’Establiment d’un sistema d’Anàlisi i Control de Costos, així com d’una Estratègia de costos, és clau perquè l’empresa sigui competitiva i rendible.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Conèixer els Costos de Producció, Marges i Rendibilitats de l’empresa

Obtenció del punt d’equilibri

Configuració de la composició de cost i determinació de la sonda de costos

Entendre els factors que afecten els costos, així com el seu comportament

Determinar la qualitat i quantitat de recursos necessaris

Definició de criteris de repartiment de costos indirectes

BENEFICIS

Conèixer els Costos de Producció, Marges i Rendibilitats de l’empresa

Obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable

Configuració dels preus de venda i identificació dels components de cost

Dur a terme una millor estimació a futur

Establir prioritats i aconseguir una eficient assignació i control dels recursos

Identificar centres de cost / línies de negoci / productes que no són rendibles

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS