ESTUDIS
I ANÀLISIS
DE COSTOS

SERVEI D’ESTUDIS I ANÀLISIS DE COSTOS PER A EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

La presa de decisions ha de realitzar-se a partir d’una informació veraç i en temps real. Fa falta organitzar el sistema de control de costos que millor s’adeqüi a l’empresa i crear el quadre de comandament que ens permeti conèixer la situació real d’aquesta, identifiqui les desviacions pressupostàries i ens faciliti la presa de decisions.
El coneixement, anàlisi i control dels costos, així com dels marges de productes i línies de negoci ens seran d’utilitat, tant en la presa de decisions estratègiques com en la configuració dels preus de venda a aplicar. L’Establiment d’un sistema d’Anàlisi i Control de Costos, així com d’una Estratègia de costos, és clau perquè l’empresa sigui competitiva i rendible.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Conèixer els Costos de Producció, Marges i Rendibilitats de l’empresa

Obtenció del punt d’equilibri

Configuració de la composició de cost i determinació de la sonda de costos

Entendre els factors que afecten els costos, així com el seu comportament

Determinar la qualitat i quantitat de recursos necessaris

Definició de criteris de repartiment de costos indirectes

BENEFICIS

Conèixer els Costos de Producció, Marges i Rendibilitats de l’empresa

Obtenir la rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable

Configuració dels preus de venda i identificació dels components de cost

Dur a terme una millor estimació a futur

Establir prioritats i aconseguir una eficient assignació i control dels recursos

Identificar centres de cost / línies de negoci / productes que no són rendibles

SERVEI D’ESTUDI
FINANCER DE COSTOS
PER A EMPRESES

Des de Senders Financers duem a terme una anàlisi i exhaustiu estudi dels costos de l’empresa que ens permetran entendre els factors que afecten les despeses, determinar el mix de costos i els escandallos així com el seu comportament i evolució en el temps, a més de conèixer de primera mà quins són els costos de producció, punt mort, els marges i la rendibilitat de l’empresa.

Amb l’obtenció de totes aquestes dades es pot dur a terme una millor estimació de costos en el futur, una millor configuració dels preus de venda, una identificació dels components de cost i obtenir la 

rendibilitat necessària perquè el negoci sigui viable.

Per aquest motiu, l’estudi financer d’una empresa es converteix en una part fonamental en qualsevol projecte, ja que tota la informació recollida i la seva posterior anàlisi permetrà fer un estudi de riscos d’una empresa i avaluar en profunditat la seva viabilitat econòmica i financera.

A Senders Financers sabem que en cap cas un estudi financer de les despeses d’una l’empresa suposa una pèrdua de temps, ja que suposarà una anàlisi que ajudarà a reduir desviacions de costos, minimitzar el marge d’error i contribuirà a identificar inversions i projectes viables.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell