REESTRUCTURING
I PLANS DE
VIABILITAT

CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

Per a empreses en dificultats financeres o de negoci, fa falta treballar des de l’àmbit estratègic, organitzatiu, operatiu i financer per a assegurar la seva viabilitat. En aquestes circumstàncies, una anàlisi objectiva de la companyia i el seu negoci, així com el seu pla estratègic de futur, avaluat pel nostre equip amb experiència en aquesta mena de situacions especials, facilitarà la identificació de les necessitats de la companyia i les solucions més adequades a cada situació.

Els nostres serveis professionals proporcionen una avaluació objectiva i independent sobre el negoci, permetent a l’empresa comptar amb una base sòlida per a afrontar el futur.

Addicionalment, oferim una avaluació rigorosa de les necessitats de finançament i de les potencials vies de generació de caixa addicionals. Els nostres estudis permeten obtenir conclusions sobre potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius.

Senders Financers aporta el suport i experiència necessaris per a dissenyar i implantar solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci (plans de viabilitat), així com, per a la reestructuració organitzativa i operativa (organització del treball, aspectes funcionals entre altres). Addicionalment, proporcionant cobertura i suport tècnic a l’assessor legal tant en processos laborals com d’actuació

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Entendre el context de cada situació i de cada moment del negoci

Identificació d’ineficiències en la gestió i causes de la baixa rendibilitat

Planificar i millorar els resultats de l’empresa

Buscar solucions de finançament

Elaboració de projeccions financeres i proposta de pla de viabilitat

BENEFICIS

Avaluació objectiva i independent del negoci

Aplicació de millores de rendibilitat i reducció de costos

Potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius

Solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci

Reestructuració organitzativa i operativa

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS