REESTRUCTURING
I PLANS DE
VIABILITAT

SERVEI DE REESTRUCTURING I PLANS DE VIABILITAT

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA PER A EMPRESES

Per a empreses en dificultats financeres o de negoci, cal treballar des de l’àmbit estratègic, organitzatiu, operatiu i financer per a assegurar la seva viabilitat. En aquestes circumstàncies, una anàlisi objectiva de la companyia i el seu negoci, així com el seu pla estratègic de futur, avaluat pel nostre equip amb experiència en aquesta mena de situacions especials, facilitarà la identificació de les necessitats de la companyia i les solucions més adequades a cada situació.

Els nostres serveis professionals proporcionen una avaluació objectiva i independent sobre el negoci, permetent a l’empresa comptar amb una base sòlida per a afrontar el futur.

Addicionalment, oferim una avaluació rigorosa de les necessitats de finançament i de les potencials vies de generació de caixa addicionals. Els nostres estudis permeten obtenir conclusions sobre potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius.

Senders Financers aporta el suport i experiència necessaris per a dissenyar i implantar solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci (plans de viabilitat), així com, per a la reestructuració organitzativa i operativa (organització del treball, aspectes funcionals entre altres). Addicionalment, proporcionant cobertura i suport tècnic a l’assessor legal tant en processos laborals com d’actuació.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Entendre el context de cada situació i de cada moment del negoci

Identificació d’ineficiències en la gestió i causes de la baixa rendibilitat

Planificar i millorar els resultats de l’empresa

Buscar solucions de finançament

Elaboració de projeccions financeres i proposta de pla de viabilitat

BENEFICIS

Avaluació objectiva i independent del negoci

Aplicació de millores de rendibilitat i reducció de costos

Potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius

Solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci

Reestructuració organitzativa i operativa

REALITZACIÓ DEL PLA
DE VIABILITAT PER A
EMPRESES I PROJECTS

Són moltes les persones emprenedores que estan pensant o s’han embarcat ja en la creació d’una nova empresa. Però són pocs els que tenen en compte que és necessari realitzar prèviament una anàlisi de la viabilitat del projecte que ens doni com a resultat obtenir informació útil sobre la viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

El Pla de Viabilitat Econòmica d’un projecte és un document imprescindible abans de la posada en marxa d’una nova empresa o un nou projecte de negoci. En l’elaboració d’aquest document s’establirà el marc en el qual es desenvoluparà un negoci, tenint en compte tots els factors com el model de gestió, la factibilitat financera i econòmica o l’anàlisi de l’estructura de l’empresa.

Comptar amb un Pla de Viabilitat del projecte o de l’empresa, suposa disposar d’una sèrie d’avantatges i beneficis com obtenir un major control en la gestió, la disminució de la incertesa, la millora de l’operativitat empresarial o la determinació del preu del producte o del servei, que s’estableixen com a imprescindibles en el començament d’un projecte empresarial.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell