INFORMES
I DICTÀMENS
JURÍDICS

SERVEI D’ELABORACIÓ D’INFORMES I DICTÀMENS JURÍDICS

SERVEIS DE CONSULTORIA JURÍDICA PER A AJUNTAMENTS

Aquest servei d’assessoria serveix als Ajuntaments i empreses municipals amb necessitats puntuals sobrevingudes, disposar d’un suport tècnic especialitzat en el camp del dret administratiu. Senders Financers està especialitzat a col·laborar amb entitats privades i públiques prestant assistència com a Expert Independent en conflictes privats o judicials, preparem Informes Jurídics-Legals, objectius i independents per a ser utilitzats per les Corporacions i ajudar-los a valorar adequadament la seva posició.
Entre altres, elaborem informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la contractació pública, així com, a la interpretació dels diferents contractes. El professional expert en dret administratiu addicionalment presenta especialització en la preparació d’informes d’urbanisme que pretenen garantir tots els fronts econòmic-jurídics que genera en plantejament i la gestió urbanística.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Identificació de la problemàtica o qüestió a resoldre

Aportar una visió i perspectiva jurídica en relació a la qüestió en curs

Plantejament de diferents escenaris i possibilitats d’actuació

BENEFICIS

Informes objectius i independents preparats per un professional especialista

Mitjà per a valorar la posició de l’ens en relació a la problemàtica en curs

Cerca de solucions jurídiques beneficioses pels agents intervinents

COM TREBALLEM?

ANÀLISI INTEGRAL
DE LA SITUACIÓ

Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ
Al CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS