INFORMES
I DICTÀMENS
JURÍDICS

SERVEI D’ELABORACIÓ D’INFORMES I DICTÀMENS JURÍDICS

SERVEIS DE CONSULTORIA JURÍDICA PER A AJUNTAMENTS

Aquest servei d’assessoria serveix als Ajuntaments i empreses municipals amb necessitats puntuals sobrevingudes, disposar d’un suport tècnic especialitzat en el camp del dret administratiu. Senders Financers està especialitzat a col·laborar amb entitats privades i públiques prestant assistència com a Expert Independent en conflictes privats o judicials, preparem Informes Jurídics-Legals, objectius i independents per a ser utilitzats per les Corporacions i ajudar-los a valorar adequadament la seva posició.
Entre altres, elaborem informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la contractació pública, així com, a la interpretació dels diferents contractes. El professional expert en dret administratiu addicionalment presenta especialització en la preparació d’informes d’urbanisme que pretenen garantir tots els fronts econòmic-jurídics que genera en plantejament i la gestió urbanística.

OBJECTIUS I BENEFICIS

OBJECTIUS

Identificació de la problemàtica o qüestió a resoldre

Aportar una visió i perspectiva jurídica en relació a la qüestió en curs

Plantejament de diferents escenaris i possibilitats d’actuació

BENEFICIS

Informes objectius i independents preparats per un professional especialista

Mitjà per a valorar la posició de l’ens en relació a la problemàtica en curs

Cerca de solucions jurídiques beneficioses pels agents intervinents

SERVEI D’ASSESSORÍA
DE DRET ADMINISTRATIU
PER A AJUNTAMENTS

En no poques ocasions els Ajuntaments i les Administracions Locals es troben amb assumptes que per la seva especialització excedeixen de les seves capacitats, en altres supòsits, no és possible obtenir solucions amb els serveis dels quals disposa, i a aquests supòsits és als quals els serveis d’assessoria i consultoria jurídica donen resposta.

 

A Senders Financers oferim un servei d’assessorament i consultoria jurídica en elaboració d’informes i dictàmens jurídics per a Ajuntaments, Diputacions, Mancomunitats de Municipis o Associacions de Municipis amb l’objectiu de proporcionar una cerca de solucions jurídiques beneficioses per a les agents intervinents.

A Senders Financers oferim un assessorament jurídic per a Administracions Locals basat en la confiança, l’agilitat de resposta, a aportar una visió i perspectiva jurídica en relació a la qüestió en curs i a identificar la problemàtica o qüestió a resoldre.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  PER QUÈ TRIAR-NOS?

  RIGOR
  PROFESSIONAL

  Busquem l’excel·lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

  ESPECIALITZACIÓ

  El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

  ORIENTACIÓ
  Al CLIENT

  Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

  RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

  Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

  COMUNICACIÓ

  Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d’avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

  RESPONSABILITAT SOCIAL

  Procurem causar un impacte ampli i positiu en la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell