Política de privacitat

SENDERS FINANCERS SL amb CIF B67268581 amb domicili a CARRER LA PAU 45, SANT MARTÍ DE TOUS (BARCELONA), 08712 és titular del lloc web i responsable de l’tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d’aquest lloc web.
SENDERS FINANCERS SL informa als usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació i ús d’aquest lloc web.
La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen, així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent.
A l’utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.
El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent.

Dades recollides, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractades són els aportats pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.
Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment de els usuaris.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.
El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

Operacions que es realitzen amb les dades personals

Les dades de caràcter personal són registrats a través del web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades.
El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc … està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per poder atendre la finalitat / finalitats per als que van ser.
Per tant, mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Protecció dels menors

Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d’edat. Si vostè és menor d’edat, si us plau no intenti registrar-se com usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació el més aviat possible.

Destinataris de les seves dades personals

Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb la excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació el servei o l’execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres responsables com poden ser altres empreses de el grup, encarregats del tractament.
Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.
SENDERS FINANCERS SL manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.
Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals de la nostra organització en el següent enllaç:

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=67805

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic ANDREULOPEZ@SENDERSFINANCERS.COM
Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.
Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a el mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es