Cerquem la perspectiva i la visió.

Perseguim simplificar entorns econòmics complexos.

Apostem per una economia conscient.

Visionem una economia transparent i participativa.

Garantim la professionalitat, independència, confidencialitat i rigor tècnic.

Aportem solucions sensibilitzades.

Apostem per un desenvolupament i enfocament natural de l’activitat econòmica.

Busquem la millora continua.

Tots som mestres i alumnes i el coneixement ens fa més rics com a individus.

Construïm ciments sòlids per disposar de construccions que perdurin en el temps.

Consultoria Financera per a Ajuntaments i Empreses

Serveis de Consultoria Financera

A Senders Financers t’oferim una visió simplificada d’entorns econòmics complexos apostant per una economia transparent i participativa. Creiem en un enfocament basat en un tracte individualitzat i en la qualitat dels nostres treballs de consultoria financera per tal d’oferir els millors serveis en la realització d’estudis econòmics, auditories i altres tipus d’informes econòmics.
A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis de consultoria financera tant per a Ajuntaments com per a empreses. La realització d’anàlisis econòmiques exhaustives i estudis econòmics financers dels diferents serveis públics són alguns dels serveis de consultoria financera que oferim per a Ajuntaments.
Aportem coneixement i experiència en la realització d’auditories financeres referents a diferents serveis municipals com el servei d’aigua potable, neteja viària, gestió de residus, escoles bressol o instal·lacions esportives, entre altres.

CONSULTORIA FINANCERA

 

DRET ADMINISTRATIU

 

FORMACIÓ

 

Consultoria econòmica financera propera i transparent

A Senders Financers considerem que, tant empreses com Ajuntaments, necessiten d’una visió global i d’una millor assignació dels seus recursos econòmics, apostant per simplificar entorns econòmics complexos i buscant constantment millorar en l’eficiència i en l’eficàcia dels nostres serveis de consultoria financera.
Rigor tècnic, professionalitat, transparència i confidencialitat són valors presents en la prestació diària dels nostres serveis. Al seu torn, l’actualització i la formació permanent formen part de la nostra filosofia empresarial.

Economia circular per a Administracions Locals i Empreses

A Senders Financers apostem per l’economia circular i a poder establir un nou model econòmic de producció i consum que pugui proporcionar a tots els ciutadans i consumidors de productes més duradors i innovadors, a més d’apostar per mecanismes sostenibles que ens ajudin a aconseguir una major qualitat de vida.
L’actual model de producció lineal està produint un gran impacte mediambiental i sabem que els recursos ecològics del nostre planeta són finits, per aquest motiu, creiem que tant administracions locals com empreses poden apostar per un canvi de model productiu gràcies als beneficis i avantatges que aporta l’economia circular.

Últimos proyectos realizados

Consultoria Economia del Bé Comú

A Senders Financers apostem per la implementació de l’Economia del Bé Comú a través de la realització de consultories tant per a Ajuntaments com per a empreses. En l’Economia del Bé Comú, els valors de la solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació democràtica són claus per a mesurar la contribució d’Ajuntaments i empreses al Bé Comú.