Cerquem la perspectiva i la visió.

Perseguim simplificar entorns econòmics complexos.

Apostem per una economia conscient.

Visionem una economia transparent i participativa.

Garantim la professionalitat, independència, confidencialitat i rigor tècnic.

Aportem solucions sensibilitzades.

Apostem per un desenvolupament i enfocament natural de l’activitat econòmica.

Busquem la millora continua.

Tots som mestres i alumnes i el coneixement ens fa més rics com a individus.

Construïm ciments sòlids per disposar de construccions que perdurin en el temps.

Consultoria Financera per a Ajuntaments i Empreses

Serveis de Consultoria Financera

A Senders Financers t’oferim una visió simplificada d’entorns econòmics complexos apostant per una economia transparent i participativa. Creiem en un enfocament basat en un tracte individualitzat i en la qualitat dels nostres treballs de consultoria financera per tal d’oferir els millors serveis en la realització d’estudis econòmics, auditories i altres tipus d’informes econòmics.
A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis de consultoria financera tant per a Ajuntaments com per a empreses. La realització d’anàlisis econòmiques exhaustives i estudis econòmics financers dels diferents serveis públics són alguns dels serveis de consultoria financera que oferim per a Ajuntaments.
Aportem coneixement i experiència en la realització d’auditories financeres referents a diferents serveis municipals com el servei d’aigua potable, neteja viària, gestió de residus, escoles bressol o instal·lacions esportives, entre altres.

CONSULTORIA FINANCERA

 

DRET ADMINISTRATIU

 

FORMACIÓ

 

Consultoria econòmica financera propera i transparent

A Senders Financers considerem que, tant empreses com Ajuntaments, necessiten d’una visió global i d’una millor assignació dels seus recursos econòmics, apostant per simplificar entorns econòmics complexos i buscant constantment millorar en l’eficiència i en l’eficàcia dels nostres serveis de consultoria financera.
Rigor tècnic, professionalitat, transparència i confidencialitat són valors presents en la prestació diària dels nostres serveis. Al seu torn, l’actualització i la formació permanent formen part de la nostra filosofia empresarial.

Consultoria Economia del Bé Comú

A Senders Financers apostem per la implementació de l’Economia del Bé Comú a través de la realització de consultories tant per a Ajuntaments com per a empreses. En l’Economia del Bé Comú, els valors de la solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació democràtica són claus per a mesurar la contribució d’Ajuntaments i empreses al Bé Comú.

Últimos proyectos realizados