EQUIP

Garantim la professionalitat, independència,
confidencialitat i  rigor tècnic en el desenvolupament
del nostre treball

CONSULTORIA
FINANCERA
AJUNTAMENTS

Serveis de consultoria financera i dret administratiu per a Ajuntaments .

CONSULTORIA
FINANCERA
EMPRESES

Visió i perspectiva per al teu negoci i la millor solució per a les teves finances.

CONSULTORIA FINANCERA
PER A AJUNTAMENTS I EMPRESES

SERVEIS DE CONSULTORIA FINANCERA

A Senders Financers t’oferim una visió simplificada d’entorns econòmics complexos apostant per una economia transparent i participativa. Creiem en un enfocament basat en un tracte individualitzat i en la qualitat dels nostres treballs de consultoria financera amb la finalitat d’oferir els millors serveis en la realització d’estudis econòmics, auditories i altres tipus d’informes econòmics.

A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis de consultoria financera tant per a Ajuntaments com per a empreses.

La realització d’anàlisis econòmiques exhaustives i estudis econòmics financers dels diferents serveis públics són alguns dels serveis de consultoria financera que oferim per a Ajuntaments. Aportem coneixement i experiència en la realització d’auditories

financeres, operatives i de compliment referents a diferents serveis municipals com el servei d’aigua potable, neteja viària, gestió de residus, guarderies o instal·lacions esportives, entre altres.

Realitzem també serveis de consultoria financera per a empreses amb els quals, a través de la nostra experiència i coneixements en assessoria financera, et proporcionem totes les eines necessàries per a ajudar-te en el control financer de la teva empresa gràcies als nostres serveis de Reestructuring i Plans de Viabilitat, Estudis i Anàlisis de Despeses, Valoració d’Empreses, Plans de Negoci o amb la figura del controller financer extern que realitzem a través del nostre servei de Direcció Financera Externa.

ELS NOSTRES SERVEIS

CONSULTORIA FINANCERA

EMPRESES

Assessorament econòmic financer adaptat a les teves necessitats que et permetrà tenir un control de la situació del negoci, a més d’implementar les mesures correctores necessàries.

CONSULTORIA FINANCERA

AJUNTAMENTS

A Senders Financers estem especialitzats en la realització de diferents serveis d’assessorament i consultoria financera per a Ajuntaments i enfocats al control de la gestió dels serveis municipals.

PER QUÈ TRIAR-NOS?

RIGOR
PROFESSIONAL

Cerquem l'excel.lència en el desenvolupament de la nostra tasca professional i perseguim aportar solucions amb els màxims nivells de qualitat.

ESPECIALITZACIÓ

El nostre equip de professionals presenta elevats coneixements en els camps de la consultoria financera i dret administratiu i aposta per la formació i millora contínua.

ORIENTACIÓ

AL CLIENT

Posem al client en el centre per a identificar les necessitat i prioritats que li sorgeixin i buscant sempre la millor solució per a satisfer les seves necessitats.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Presentem una alta capacitat per a obtenir solucions a les diferents situacions i incidències econòmiques que ens plantegen els nostres clients.

COMUNICACIÓ

Som comunicatius i et mantindrem en tot moment informat del grau d'avanç de la tasca q ens hagis encomanat.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Procurem causar un impacte ampli i positiu a la comunitat amb accions corporatives que promoguin la Solidaritat.

CONSULTORIA ECONÒMICA FINANCERA PRÒXIMA I TRANSPARENT

A Senders Financers considerem que, tant empreses com Ajuntaments, necessiten d’una visió global i d’una millor assignació dels seus recursos econòmics, apostant per simplificar entorns econòmics complexos i buscant constantment millorar en l’eficiència i en l’eficàcia dels nostres serveis de consultoria financera.

Rigor tècnic, professionalitat, transparència i confidencialitat són valors presents en la prestació diària dels nostres serveis. Al seu torn, l’actualització i la formació permanent formen part de la nostra filosofia empresarial.

Des de Senders Financers aportem les eines necessàries i actuem de manera pròxima i transparent, on l’assessorament als nostres clients, la proximitat i la professionalitat es converteixen en la clau dels nostres serveis de consultoria financera per a Ajuntaments i Empreses.

ECONOMIA CIRCULAR PER A ADMINISTRACIONS LOCALS I EMPRESES

A Senders Financers apostem per l’economia circular i a poder establir un nou model econòmic de producció i consum que pugui proporcionar a tots els ciutadans i consumidors de productes més duradors i innovadors, a més d’apostar per mecanismes sostenibles que ens ajudin a aconseguir una major qualitat de vida.

L’actual model de producció lineal està produint un gran impacte mediambiental i sabem que els recursos ecològics del nostre planeta són finits, per aquest motiu, creiem que tant administracions locals com empreses poden apostar per un canvi de model productiu gràcies als beneficis i avantatges que aporta l’economia circular.

  COM TREBALLEM?

  ANÀLISI INTEGRAL
  DE LA SITUACIÓ

  Analitzem el passat, el present i el futur de les teves finances per a aconseguir la millor comprensió i diagnòstic de la situació actual plantejada.

  VISIÓ I PERSPECTIVA SIMPLIFICADA

  Simplifiquem entorns econòmics complexos en què l’excés dels fluxos d’informació ens distorsiona la interpretació i els convertim en estudis i anàlisis que proporcionen una visió i perspectiva simplificada.

  FACILITACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

  No prenem decisions per tu perquè et facilitem el màxim la presa de decisions i et donem suport professional en tot moment.

  ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS

  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell
  ajuntament del vendrell

  QUÈ DIUEN DE NOSALTRES?