Al món empresarial modern, l’estructura organitzativa d’una empresa és crucial per al seu èxit i sostenibilitat. Cada àrea funcional dins una organització exerceix un paper vital en l’assoliment dels objectius corporatius. En aquest article des de Senders Financers explorem les àrees funcionals clau duna empresa i destaquem la importància de comptar amb un director financer extern per enfortir làrea de finances i comptabilitat.

 

Àrees funcionals d’una empresa

Les àrees funcionals són els pilars sobre els quals se sosté una empresa. Aquestes inclouen:

 • Marketing i Vendes: Aquesta àrea se centra a entendre les necessitats i desitjos del client per dissenyar estratègies que posicionin l’empresa davant de la seva competència. És responsable d’atreure clients i generar ingressos.
 • Operacions: Aquí es gestionen els processos que porten a la producció de béns o la prestació de serveis. L’eficiència i la qualitat són fonamentals per a l’èxit en aquesta àrea.
 • Recursos Humans: És el departament encarregat de gestionar l’actiu més valuós de l’empresa: la gent. Des de la contractació fins al desenvolupament professional, els recursos humans asseguren que l’empresa tingui un equip talentós i motivat.
 • Tecnologia i Innovació: A l’era digital, aquesta àrea és essencial per mantenir l’empresa a l’avantguarda. S’encarrega d’implementar solucions tecnològiques que millorin l’eficiència i fomentin la innovació.
 • Finances i Comptabilitat: És el nucli que registra totes les transaccions econòmiques, supervisa la salut financera i assegura el compliment de les normatives fiscals. Sense una gestió financera sòlida, les empreses no poden prendre decisions informades ni planificar-ne el futur.

 

El cor financer de l’empresa: Per què contractar un Director Financer Extern (CFO)?

L’àrea de finances i comptabilitat és el cor que bomba vida a totes les operacions de l’empresa. Proporciona els recursos financers necessaris per mantenir lempresa en moviment i garanteix que totes les àrees funcionals tinguin els fons necessaris per operar eficientment.

Contractar un director financer extern s’ha convertit en una pràctica cada cop més popular, especialment per a les empreses que busquen una perspectiva fresca sense la necessitat d’un compromís a temps complet. Un CFO extern pot oferir una visió estratègica i experiència financera sense els costos associats a un empleat permanent.

 

Avantatges de comptar amb un CFO Extern

Els avantatges de tenir a la teva empresa amb un CFO extern són nombrosos:

 • Perspectiva fresca i objectiva: Com que no està involucrat en les operacions diàries, un CFO extern pot oferir una perspectiva imparcial que pot ser inavaluable per a la presa de decisions estratègiques.
 • Experiència diversificada: Un CFO extern sovint té experiència treballant en múltiples indústries i empreses, cosa que li permet aportar un ampli coneixement i millors pràctiques.
 • Flexibilitat i escalabilitat: Un CFO extern pot treballar segons les necessitats de l’empresa, cosa que permet més flexibilitat i la capacitat d’escalar la seva participació amunt o avall segons calgui.

 

Beneficis per a l’Empresa tenir un CFO Extern

Els beneficis de tenir un CFO extern a l’empresa inclouen:

 • Millora en la presa de decisions financeres: Amb la seva experiència i coneixement, un director financer extern pot millorar significativament la qualitat de les decisions financeres.
 • Estratègies de creixement: Poden identificar oportunitats de creixement i ajudar a desenvolupar estratègies per aprofitar-les.
 • Optimització de processos comptables: Un CFO extern pot ajudar a optimitzar els processos comptables, cosa que resulta en una major eficiència i precisió en el reporti financer.

 

Quines funcions tenen un Director Financer Extern?

Les funcions d’un CFO extern són extenses i poden incloure:

 • Anàlisi financera: Realitzar anàlisis financeres profundes per guiar l’estratègia empresarial i la planificació a llarg termini.
 • Gestió de riscos: Identificar i mitigar riscos financers, assegurant que l’empresa estigui preparada per a qualsevol eventualitat.
 • Planificació fiscal: Desenvolupar estratègies per optimitzar la càrrega tributària de l’empresa, assegurant el compliment de totes les regulacions fiscals.

 

Servei de Direcció Financera Externa per a Empreses

La incorporació d‟un director financer extern pot ser un canvi transformador per a una empresa. En proporcionar experiència estratègica i financera, un CFO extern pot ajudar una empresa a navegar pels desafiaments financers i aprofitar les oportunitats de creixement.

A Senders Financers proporcionem el servei de direcció financera externa a “demanda” que s’ajusta a les necessitats de l’empresa i la Direcció, i que us ajudarà a facilitar la presa de decisions.

L’abast dels nostres serveis és el següent:

 • Planificació, entesa i anàlisi de l’activitat de l’empresa i estructura organitzativa.
 • Anàlisi del sistema d’informació comptable actual i de control de gestió.
 • Definició dels requeriments d’informació de l’usuari.
 • Anàlisi de sèries temporals i dades del servei.
 • Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora.
 • Identificació de possibilitats de variació dels ingressos i gestió eficient i eficaç dels costos.
 • Implementació d’un sistema de reporting de les diferents àrees de l’empresa (finances, tresoreria, vendes, clients…).
 • Anàlisi de les inversions associades a l’activitat.
 • Anàlisi dels fluxos d’efectiu de l’empresa en relació amb l’activitat d’explotació, inversió i finançament.
 • Detecció de desviacions significatives respecte previsió / pressupost i introducció de mecanismes de correcció.
 • Reunions mensuals amb Gerència i/o Consell d’Administració

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.