La comptabilitat és un aspecte bàsic de qualsevol tipus de negoci i independentment que l’empresa sigui gran, mitjana o petita. Gràcies a la comptabilitat es pot registrar tots els moviments econòmics que fa l’empresa, la qual cosa signatura, la qual cosa gasta, la qual cosa factura, la qual cosa genera, entre altres aspectes.
Si no comptem amb una visió al detall de la situació financera real de l’empresa, no podem dur a terme una correcta presa de decisions, ni podrem analitzar-lo per a millorar la gestió o per a optimitzar recursos. És per aquestes raons que és tan important la figura de l’assessor comptable per a qualsevol empresa.

Què és un assessor comptable?

L’assessor comptable extern ajuda a aquelles empreses que no vulguin tenir aquesta figura dins de la seva plantilla a tenir un acompanyament professional que els garanteix el resoldre dubtes i conflictes relacionats amb la situació financera. Es converteix en la persona encarregada de portar la comptabilitat de l’empresa.

L’assessor comptable és la figura que s’encarrega de realitzar una anàlisi detallada dels estats financers de l’empresa amb l’objectiu d’establir estratègies que permetin una correcta presa de decisions per a ajudar al creixement de l’empresa.

Són diferents les funcions que exerceix un assessor comptable extern com:
– Revisió de l’estat financer de l’empresa
– Anàlisi de despeses i ingressos de la mateixa
– Preparació i presentació d’impostos.
– Subministrar informació a la directiva per a la presa de decisions futures
– Assessorar sobre mesures que beneficiïn als comptes de l’empresa
– Establir estratègies per al creixement empresarial.
– Identificar oportunitats de negoci així com prevenir amenaces

Avantatges de contractar un assessor comptable extern per a la meva empresa

Per a moltes empreses contractar un assessor comptable extern s’ha convertit en una necessitat pel fet que són moltes els avantatges i beneficis que els aporta comptar amb aquesta figura externa.
Extreure informació valuosa de l’empresa: l’assessor comptable extern ajuda extreure informació financera determinant per a l’esdevenir de l’empresa, amb la qual els directius de l’organització poden tenir la màxima informació que els ajudi a prendre decisions clau per al futur d’aquesta.
Anàlisi exhaustiva: una anàlisi externa pot ajudar a determinar quins costos es poden reduir en l’empresa per a obtenir un major marge de benefici.
Control de la situació financera: l’assessor financer extern també s’encarrega de controlar els moviments bancaris, el flux de caixa i qualsevol entrada i sortida de diners per a anotar-lo corresponentment i d’aquesta manera, portar un control total dels comptes de l’empresa.
Resolució de problemes amb major agilitat: Moltes empreses tenen problemes a vegades sense saber-ho o no saben com solucionar-los, per aquest motiu, la contractació d’un assessor comptable extern et pot ajudar a determinar on i com s’està fallant, a més de proposar les formes més simples, ràpides i eficaces de solucionar-ho.
Obtenció de consells objectius: les persones que es troben dins de l’empresa és possible que només ofereixin una perspectiva subjectiva dels possibles problemes que s’estiguin produint. No obstant això, els assessors financers externs no estan subjectes a cap mena de vincle personal o laboral, la qual cosa els permeten oferir una visió objectiva i independent.

Servei de Director Financer Extern per a Empreses

La figura del Director Financer o assessor comptable extern és imprescindible en qualsevol pime, independentment de la seva grandària. Aquesta figura és l’encarregada de controlar el finançament, els costos, les vendes i la rendibilitat de la companyia.

A Senders Financers oferim el servei de Direcció Financera Externa que actuarà com una palanca de creixement, dotant-li a l’empresa d’una visió real del negoci i proporcionant la informació a nivell de comptabilitat analítica i control de gestió que serà clau en la presa de decisions posteriors.

En Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.
Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.