Són moltes les persones emprenedores que estan pensant o s’han embarcat ja en la creació d’una nova empresa. Però són pocs els que tenen en compte que és necessari realitzar prèviament una anàlisi de la viabilitat del projecte que ens doni com a resultat obtenir informació útil sobre la viabilitat tècnica i econòmica de la idea i saber de primera mà si el model de negoci que volem establir pot ser factible o no.

 

En què consisteix el Pla de Viabilitat d’un projecte?

El Pla de Viabilitat Econòmica d’un projecte és un document imprescindible abans de la posada en marxa d’una nova empresa o un nou projecte de negoci. En l’elaboració d’aquest document s’establirà el marc en el qual es desenvoluparà un negoci, tenint en compte tots els factors com el model de gestió, la factibilitat financera i econòmica o l’anàlisi de l’estructura de l’empresa.

En actitud de Viabilitat Econòmic Financer ha de recollir tota la informació de caràcter econòmic i financer referent al projecte per a poder determinar la seva viabilitat econòmica. Per tant, es tracta de poder analitzar si el projecte reuneix les condicions de rendibilitat, liquiditat i solvència necessàries per a dur-lo a terme.

 

Què ha d’incloure un Pla de Viabilitat?

El Pla de Viabilitat Econòmic Financer s’estableix per tant com un estudi que realitzem sobre els ingressos i despeses, així com sobre els cobraments i pagaments, d’un projecte, per a determinar si es pot dur a terme, per a la qual s’ha de complir que generi resultats positius i suficients d’acord amb la inversió realitzada i amb l’esperança dels inversors, que la suposem per sobre de l’interès normal del mercat, així com que generi liquiditat suficient perquè no perilli la continuïtat de l’empresa.

 Per aquest motiu, són diferents les dades necessàries per a poder elaborar aquest estudi com:

  • Inversions
  • Finançament
  • Ingressos
  • Costos variables i costos fixos

 

Avantatges d’elaborar un Pla de Viabilitat

Si encara et preguntes per què hauries d’elaborar un Pla de Viabilitat per a la teva nova empresa o projecte, a continuació, t’explicarem els seus avantatges:

  • Major control en la gestió: Gràcies a les dades recopilades en l’anàlisi seran de gran utilitat una vegada que s’iniciï l’activitat de l’empresa
  • Disminució de la incertesa: Amb les dades podrem tenir una visió realista sobre la rendibilitat de la idea i que permetran determinar amb alt grau d’encert l’èxit del projecte.
  • Millorar l’operativitat empresarial: aquesta anàlisi també permetrà estudiar les previsions econòmiques del projecte fent aflorar possibles fallades o febleses d’aquest per a poder avaluar i polir posteriorment.
  • Determinar el preu del producte o servei: en poder tenir coneixement sobre les despeses i ingressos del projecte, es podran ajustar des d’un inici el preu del mercat que s’oferirà als clients.

 

Servei de realització de Plans de Viabilitat per a empreses

A Senders Financers estem especialitzat en l’assistència, com a experts independents, en la elaboració d’informes econòmics d’anàlisi i avaluació financera així com l’elaboració i seguiment de plans viabilitat.

Senders Financers col·labora tant amb entitats privades com públiques i té una llarga experiència en projectes d’aquesta naturalesa que ens permeten assegurar un treball de la màxima qualitat, que els ajudarà a avaluar adequadament la seva posició en la qüestió  econòmica objecte d’estudi.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.