Consultoria financera Empreses

Serveis de Consultoria Financera Empresarial

A Senders Financers proporcionem serveis de consultoria financera empresarial dissenyats a mida per a proporcionar-te totes les eines necessàries per a ajudar-te en el control financer de la teva empresa. Plantegem diferents serveis de consultoria per a empreses, enfocats a la planificació, anàlisi, valoració de negocis i optimització de la situació económico-financera d’aquests.

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Empreses:

Direcció financera externa a “demanda” (empreses públiques i privades)

Existeixen múltiples empreses de naturalesa pública i/o privada que per la seva dimensió econòmica i estructura organitzativa no disposen de la figura del Responsable Financer. No obstant això i en base a la nostra experiència, s’ha constatat la necessitat per part de la Gerència i/o el Consell d’Administració de disposar d’una perspectiva financera àgil, clara i simplificada que permeti interpretar amb facilitat la informació comptable i de gestió. En base a l’anterior necessitat, s’ofereix un servei de direcció financera externa a “demanda” que s’ajusti i sensibilitzi a les necessitats de l’empresa i la Direcció, i que li faciliti la presa de decisions. 

L’abast dels nostres serveis és el següent:

 • Planificació, entesa i anàlisis de l’activitat de l’empresa i estructura organitzativa.
 • Anàlisi del sistema d’informació comptable actual i de control de gestió.
 • Definició dels requeriments d’informació de l’usuari.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora dels mateixos.
 • Identificació de possibilitats de variació dels ingressos i gestió eficient i eficaç dels costos.
 • Implementació d’un sistema de reporting de les diferents àrees de l’empresa (finances, tresoreria, vendes, clients…).
 • Anàlisi de les inversions associades a l’activitat.
 • Anàlisi dels fluxos d’efectiu de l’empresa en relació a l’activitat d’explotació, inversió i finançament.
 • Detecció de desviacions significatives respecte previsió / pressupost i introducció de mecanismes de correcció.
 • Reunions mensuals amb Gerència i/o Consell d’Administració.

Valoració de negocis i modelització econòmico–financera

Prestem serveis de valoració en processos de compra-venda,assessorant, tècnica i metodològicament als nostres clients, per a la elaboració d’estudis que permeten estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles.
Addicionalment disposem de les eines i l’experiència per a la preparació de Models Econòmic Financers (MEF) que permeten plantejar diferents escenaris financers i de valoració, tant en entorns de transacció com per facilitar la presa de decisions en la gestió dels negocis.

Els nostres serveis de “Valoracions” i “Modelització de Negocis” poden incloure les següents prestacions:

 • Valoracions per fusions, adquisicions, desinversions o reestructuracions
 • Valoracions per motius comptables i test de deteriorament.
 • Valoracions d’intangibles
 • Informes d’expert independent
 • Plans de negoci
 • Modelització financera i revisions de models

Consultoria empreses de l’economia del Bé Comú

El model econòmic actual mesura l’èxit de les organitzacions en base al seu èxit econòmic. En l’Economia del Bé Comú es valora el diner com un mitjà que permet facilitar l’intercanvi de productes i serveis que satisfan les necessitats de la societat.
Per tant l’èxit de les organitzacions no ha de dependre de la seva capacitat de maximitzar un mitjà – el diner – sinó de la seva capacitat d’aportar al Bé Comú – el fi. El Balanç del Bé Comú és la eina que mesura com afecta una organització als seus diferents grups d’interès (organitzacions proveïdores, finançadors, personal municipal, ciutadania i àmbit social) en relació als diferents valors (dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social i participació democràtica i transparència).

L’abast dels nostres serveis inclou:

 • Obtenció i identificació de dades i informació general de l’empresa.
 • Coordinació i organització amb les diferents comissions de treball.
 • En relació als diferents aspectes i temes, identificació d’evidències, punts forts, àrees de millora i indicadors.
 • Anàlisi i valoració dels temes dels diferents grups d’interès.
 • Matriu del Bé Comú en punts.
 • Proposta de Pla de millora de l’empresa.

Altres informes econòmics

 • Informes pericials
 • Elaboració de diagnòstic i posteriors plans de millora, prestant assistència tècnica en la seva implantació
 • Consultoria i assistència tècnica en concessions, concursos i serveis del sector

Realització de plans de millora per a empreses

A Senders Financers som conscients que actualment existeixen moltes empreses que a causa de la seva dimensió econòmica no disposen de la figura del Responsable Financer, per aquest motiu considerem que és necessari que l’empresa compti amb una figura externa que aporti perspectiva financera clara i simplificada de la seva activitat.

Realitzem en funció de cada empresa una valoració de negoci, pla de millora i modelització econòmica-financera basada en els seus resultats i objectius. Perquè a Senders Financers creiem que l’assessorament als nostres clients es converteix en la clau per poder proporcionar-los  noves polítiques i eïnes financeres, adequades i focalitzades al seu negoci, la seva estructura i els seus objectius.

Els nostres serveis de consultoria financera per a Empreses estan especialitzats en la creació d’un model de control financer que permeti a la Gerència o al Consell d’Administració conèixer a la perfecció tots els detalls economicofinancers de la seva empresa, ajudant així a la presa de decisions futures.

Consultoria Economia del Bé Comú per a Empreses

Perquè cada vegada són més les empreses que apliquen l’Economia del Bé Comú en el seu dia a día. A Senders Financers volem ajudar-vos oferint-vos serveis de consultoria per a empreses enfocats a la identificació de punts forts, millores, indicadors econòmics, coordinació amb les diferents comissions de treball així com proporcionant un Pla de Millora de l’Empresa. D’aquesta manera ajudem a diferents empreses en la implementació d’un model econòmic sostenible basat en els valors de solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació.

Últims projectes realitzats

Què diuen de nosaltres?

Ens plau recomanar a Senders Financers pel bon desenvolupament de les feines que han estat realitzant per nosaltres en els últims 4 anys. Coneixem molt bé al seu equip i podem assegurar que és una empresa molt responsable, fiable, estable i competent, amb un tracte humà que sobrepassa les responsabilitats de les tasques encomanades. Per tot l'anterior només podem dir que estem molt agraïts de treballar amb ells

Eloi Sarsanedas

Madcoms Networks

Només puc dir coses bones de Senders financers, amb l'Andreu al capdavant. Des del primer dia veus que estàs en bones mans i que la persona que tens al davant és un gran professional, que t'assessora i et soluciona els problemes. Vull dir també, ja que crec que no es pot deixar de banda, que és una magnífica persona i això és un valor afegit impagable.

Enri Carbonell

Campus Universitari Igualada – UdL

La seva definició com a equip de treball es diu en 5 adjectius: honrats, treballadors, eficients, resolutius, competents i sobretot, l'Andreu, és molt bona persona, sense cap dubte confio el 100% en encomanar-li feines de la seva competencia.

Javier Peralbo

Professional Autònom. Manteniment d'edificis i instal.lacions