Consultoria financera Empreses

Serveis de Consultoria Financera Empresarial

A Senders Financers proporcionem serveis de consultoria financera empresarial dissenyats a mida per a proporcionar-te totes les eines necessàries per a ajudar-te en el control financer de la teva empresa. Plantegem diferents serveis de consultoria per a empreses, enfocats a la planificació, anàlisi, valoració de negocis i optimització de la situació económico-financera d’aquests.

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Empreses:

Direcció financera externa a “demanda” (empreses públiques i privades)

Existeixen múltiples empreses de naturalesa pública i/o privada que per la seva dimensió econòmica i estructura organitzativa no disposen de la figura del Responsable Financer. No obstant això i en base a la nostra experiència, s’ha constatat la necessitat per part de la Gerència i/o el Consell d’Administració de disposar d’una perspectiva financera àgil, clara i simplificada que permeti interpretar amb facilitat la informació comptable i de gestió. En base a l’anterior necessitat, s’ofereix un servei de direcció financera externa a “demanda” que s’ajusti i sensibilitzi a les necessitats de l’empresa i la Direcció, i que li faciliti la presa de decisions. 

L’abast dels nostres serveis és el següent:

 • Planificació, entesa i anàlisis de l’activitat de l’empresa i estructura organitzativa.
 • Anàlisi del sistema d’informació comptable actual i de control de gestió.
 • Definició dels requeriments d’informació de l’usuari.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora dels mateixos.
 • Identificació de possibilitats de variació dels ingressos i gestió eficient i eficaç dels costos.
 • Implementació d’un sistema de reporting de les diferents àrees de l’empresa (finances, tresoreria, vendes, clients…).
 • Anàlisi de les inversions associades a l’activitat.
 • Anàlisi dels fluxos d’efectiu de l’empresa en relació a l’activitat d’explotació, inversió i finançament.
 • Detecció de desviacions significatives respecte previsió / pressupost i introducció de mecanismes de correcció.
 • Reunions mensuals amb Gerència i/o Consell d’Administració.

Valoració de negocis i modelització econòmico–financera

Prestem serveis de valoració en processos de compra-venda,assessorant, tècnica i metodològicament als nostres clients, per a la elaboració d’estudis que permeten estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles.
Addicionalment disposem de les eines i l’experiència per a la preparació de Models Econòmic Financers (MEF) que permeten plantejar diferents escenaris financers i de valoració, tant en entorns de transacció com per facilitar la presa de decisions en la gestió dels negocis.

Els nostres serveis de “Valoracions” i “Modelització de Negocis” poden incloure les següents prestacions:

 • Valoracions per fusions, adquisicions, desinversions o reestructuracions
 • Valoracions per motius comptables i test de deteriorament.
 • Valoracions d’intangibles
 • Informes d’expert independent
 • Plans de negoci
 • Modelització financera i revisions de models

Preparació de Plans de Negoci

Tenir una bona idea de negoci o disposar de capital són condicions necessàries però no suficients per a que un projecte es converteixi en un èxit. Són necessàries de forma complementària dades, previsions, informació i poder analitzar i projectar diferents escenaris i situacions mitjançant un pla de negoci per a traçar un full de ruta per al futur projecte empresarial. El pla de negoci es constitueix com un document guia al voltant del qual pivotarà la idea inicial/projecte i en el que s’establiran uns objectius realistes, una anàlisi de la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera. Aquest document permetrà definir i avaluar una sèrie de procediments, estratègies, accions i possibles riscos per tal de poder utilitzar-lo com a eina bàsica del futur projecte. L’objectiu primari d’aquest document és que la idea de negoci inicial/projecte pugui plasmar-se a la realitat. Per què és necessari la preparació d’un pla de negoci?
 • Per fer explicita i comprensible per a tothom la nostra idea de negoci
 • Proporciona una avaluació integral del projecte des de diferents vessants i punts de vista tot analitzant-ne la seva viabilitat tècnica, econòmica i financera.
 • Per aconseguir finançament en tant tots els agents finançadors (entitats financeres, inversors privats entre d’altres) sol·licitaran el pla d’empresa a l’emprenedor.
 • Per analitzar el mercat potencial en el qual estaria situada l’empresa i poder obtenir més informació del perfil de client al que s’hauria d’arribar
 • Determinats organismes públics per tal d’accedir a ajuts o a finançament en condicions favorables poden també requerir-lo
 • Per identificar incerteses, avaluar riscos i preparar plans de contingència que permetin a l’equip emprenedor anticipar-se a esdeveniments futurs.
 • Per gestionar i planificar la posada en marxa del nou projecte, i per tenir una guia dels objectius, les prioritats i les fites a assolir.

Altres informes econòmics

 • Informes pericials
 • Elaboració de diagnòstic i posteriors plans de millora, prestant assistència tècnica en la seva implantació
 • Consultoria i assistència tècnica en concessions, concursos i serveis del sector

Realització de plans de millora per a empreses

A Senders Financers som conscients que actualment existeixen moltes empreses que a causa de la seva dimensió econòmica no disposen de la figura del Responsable Financer, per aquest motiu considerem que és necessari que l’empresa compti amb una figura externa que aporti perspectiva financera clara i simplificada de la seva activitat.

Realitzem en funció de cada empresa una valoració de negoci, pla de millora i modelització econòmica-financera basada en els seus resultats i objectius. Perquè a Senders Financers creiem que l’assessorament als nostres clients es converteix en la clau per poder proporcionar-los  noves polítiques i eïnes financeres, adequades i focalitzades al seu negoci, la seva estructura i els seus objectius.

Els nostres serveis de consultoria financera per a Empreses estan especialitzats en la creació d’un model de control financer que permeti a la Gerència o al Consell d’Administració conèixer a la perfecció tots els detalls economicofinancers de la seva empresa, ajudant així a la presa de decisions futures.

Consultoria Economia del Bé Comú per a Empreses

Perquè cada vegada són més les empreses que apliquen l’Economia del Bé Comú en el seu dia a día. A Senders Financers volem ajudar-vos oferint-vos serveis de consultoria per a empreses enfocats a la identificació de punts forts, millores, indicadors econòmics, coordinació amb les diferents comissions de treball així com proporcionant un Pla de Millora de l’Empresa. D’aquesta manera ajudem a diferents empreses en la implementació d’un model econòmic sostenible basat en els valors de solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació.

Últims projectes realitzats

Què diuen de nosaltres?

Ens plau recomanar a Senders Financers pel bon desenvolupament de les feines que han estat realitzant per nosaltres en els últims 4 anys. Coneixem molt bé al seu equip i podem assegurar que és una empresa molt responsable, fiable, estable i competent, amb un tracte humà que sobrepassa les responsabilitats de les tasques encomanades. Per tot l’anterior només podem dir que estem molt agraïts de treballar amb ells

Eloi Sarsanedas

Madcoms Networks

Només puc dir coses bones de Senders financers, amb l’Andreu al capdavant. Des del primer dia veus que estàs en bones mans i que la persona que tens al davant és un gran professional, que t’assessora i et soluciona els problemes. Vull dir també, ja que crec que no es pot deixar de banda, que és una magnífica persona i això és un valor afegit impagable.

Enri Carbonell

Campus Universitari Igualada – UdL

La seva definició com a equip de treball es diu en 5 adjectius: honrats, treballadors, eficients, resolutius, competents i sobretot, l’Andreu, és molt bona persona, sense cap dubte confio el 100% en encomanar-li feines de la seva competencia.

Javier Peralbo

Professional Autònom. Manteniment d'edificis i instal.lacions