Recentment a Senders Financers hem estat de canvis. Em fet la renovació de la web www.sendersfinancers.com amb un format més estructurat i directe i amb majors elements visuals i vinculacions que facilitaran la navegació a l’usuari així com la faran més fàcil i dinàmica.

A continuació i de manera resumida us indiquem el contingut que trobareu en cada un dels apartats en que s’estructura la web:

Senders Financers està especialitzat en proporcionar solucions econòmiques i jurídiques a l’Administració Local i comptem amb àmplia experiència en el control de gestió dels diferents serveis municipals. La Línia d’Activitat Ajuntaments es composa alhora de la branca de CONSULTORIA FINANCERA (integrada per 4 serveis) i la branca de DRET ADMINISTRATIU (integrada per 3 serveis):

 • CONSULTORIA FINANCERA
  • Fiscalització i Control Financer de serveis: Fiscalització financera del període d’execució del servei prestat pel contractista per a avaluar l’òptima gestió financera (auditoria operativa) i compliment amb la normativa (auditoria de compliment).
  • Estudis d’Estructura de Costos: Pretén identificar l’estructura de costos objectiva d’un determinat servei en el context d’una futura licitació pública d’un contracte, així com identificarà la fórmula de revisió de preus que apliqui.
  • Estudis d’Alternatives de Gestió ( Directa i Indirecta): Són informes que contrasten les diferents opcions de gestió del servei i permeten a l’Ajuntament determinar quina és la millor forma de gestió dels serveis municipals en favor dels seus ciutadans.
  • Estudis de Viabilitat: Es tracta de Models Econòmic – Financers que projecten els fluxos del projecte i s’incorporen totes les particularitats d’aquest amb la finalitat d’identificar les condicions que ho fan viable (durada, rendibilitat entre d’altres).

 

 • DRET ADMINISTRATIU
  • Elaboració de Plecs Tècnics i Administratius: Servei d’assessorament integral que inclou tant la redacció pròpiament dels documents jurídics (PCA i PCT) com el suport en tota la fase de licitació (Mesa de Contractació, Valoració d’ofertes…)
  • Informes i Dictàmens Jurídics: Servei d’assessoria que serveix als Ajuntaments i empreses municipals amb necessitats i qüestions puntuals sobrevingudes poder disposar d’un suport tècnic especialitzat en el camp del dret administratiu.
  • Servei d’assessorament jurídic per a empreses municipals: Servei d’assessoria recurrent que serveix a les empreses municipals per a atendre les necessitats i qüestions jurídiques sorgides de l’operativa diària de manera més eficient i pràctica.

 

Som experts en l’assessorament econòmic financer adaptat a les necessitats de les empreses permetent-les tenir un control de la situació del negoci així com implementar les mesures correctores necessàries pel mateix. La Línia d’Activitat Empreses es composa alhora de la branca de CONSULTORIA FINANCERA (integrada per 4 serveis) i la branca de DIRECCIÓ FINANCERA EXTERNA.

 • CONSULTORIA FINANCERA
  • Reestructuring i plans de viabilitat: Servei que pretén dissenyar i implantar solucions eficaces per a la recuperació i sostenibilitat del negoci (plans de viabilitat), així com per a la reestructuració organitzativa i operativa del negoci.
  • Plans de Negoci: L’elaboració del pla de negoci és un dels passos més necessaris a realitzar prèviament abans d’iniciar un projecte i fa falta efectuar una òptima planificació i seguiment d’aquest per a aconseguir l’èxit de l’empresa.
  • Valoració d’empreses: Aquest servei permet no sols determinar el valor de mercat més probable del negoci, sinó també, mesurar l’eficàcia en la gestió i definir polítiques i accions encaminades a la creació de valor.
  • Estudis i anàlisis de costos: El coneixement, anàlisi i control dels costos, a més dels marges per a productes i línies de negoci és clau per a la presa de decisions estratègiques i perquè l’empresa sigui competitiva i rendible.

 DIRECCIÓ FINANCERA EXTERNA

  • Direcció financera externa: Servei que pretén donar suport a la transformació de l’organització proporcionant una perspectiva financera que permeti interpretar amb facilitat la informació financera i facilitar la presa de decisions.

 

En aquest apartat de la Web coneixereu alguns dels projectes en els que em treballat darrerament tant pel que fa a l’Administració Local com pel que fa a Empreses.

En aquesta secció ens coneixereu una mica més i podreu saber sobre els professionals que estan al darrera del projecte així com els valors i missió de la mateixa. La secció s’estructura en:

 • EQUIP: Lidera el projecte Andreu López Castellano, consultor econòmic, i que compta amb la col·laboració de Juan José Bernal Cid (advocat expert en dret administratiu) així com de David Sanchez Hidalgo ( dret mercantil, concursal, bancari i fiscal).
 • FULL DE RUTA: T’acostem els valors de Senders Financers en 10 frases que ens defineixen.
 • SOLIDARITAT: Senders Financers aposta per una economia digna, solidària i justa, sostenible mediambientalment i transparent i participativa. És per aquest motiu que el 2,5% de la facturació es destina a altres organitzacions que presenten un compromís i sensibilitat especial amb aquests valors.
 • BLOG

En aquest apartat podràs mantenir-te al dia de l’actualitat financera jurídica així com de les novetats de Senders Financers a través dels nostres articles i notícies publicats.

En aquest secció podràs posar-te en contacte amb nosaltres via telefònica (646.147.415) o bé via correu electrònic (andreulopez@sendersfinancers.com).

Esperem que el contingut de la nova Web sigui del vostre agrat i us resulti una eina d’utilitat alhora de respondre a les vostres necessitats de consultoria financera i jurídica.