En un context actual en el qual les principals preocupacions dels ciutadans són el desenvolupament econòmic, l’educació i el suport a les persones i famílies més vulnerables, és necessari adoptar nous mètodes de gestió de la despesa pressupostària per part dels Ajuntaments si es vol garantir la viabilitat i la qualitat dels serveis que la ciutadania precisa.

La transparència i el control en la gestió de la despesa pública són fonamentals per al bon funcionament dels ajuntaments. Aquests dos elements són essencials per a garantir que els recursos públics s’utilitzen de manera eficient i efectiva.

 

La importància de la transparència

La transparència als ajuntaments és un tema de gran rellevància. Des de l’aparició de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, s’han fet esforços significatius per a millorar la transparència als ajuntaments.

No obstant això, encara existeixen desafiaments significatius, com la falta d’una cultura i voluntat de transparència, la falta d’institucionalització amb unes estructures mínimes, i la inexistència d’uns criteris d’avaluació clars i unificats.

 

Control financer en Ajuntaments

El control financer és una eina crucial per a garantir que els recursos públics s’utilitzen de manera eficient. Els ajuntaments tenen la tasca de proporcionar i gestionar els serveis socials de manera àgil i eficient, així com de promoure l’economia local amb uns recursos, en moltes ocasions, limitats.

Una forma efectiva de millorar el control financer als ajuntaments és a través de l’externalització del servei a un expert professional. Un professional expert en finances pot proporcionar una visió independent i objectiva sobre la gestió financera de l’ajuntament, ajudant a detectar possibles deficiències i sobrecostos aplicats en la gestió econòmica del contractista. A més, comptar amb un consultor financer pot aportar transparència en relació amb la gestió econòmica-financera del contractista.

Aquesta solució permet millorar la visibilitat de la despesa i reforçar el seu control, guanyant al mateix temps transparència i eficiència en els processos de licitació. A més, permet obtenir un estalvi en els costos i aconseguir les ofertes més avantatjoses mitjançant la millora de l’efectivitat i la transparència del procés d’aprovisionament.

 

Beneficis del control financer en Ajuntaments

El control financer ofereix diversos beneficis per als ajuntaments. Entre ells s’inclouen: 

  • Verificar el funcionament dels serveis públics en l’aspecte economicofinancer.
  • Proporcionar una visió objectiva de la racionalitat econòmica-financera del servei.
  • Detectar possibles deficiències i sobrecostos aplicats en la gestió econòmica del contractista.
  • Aportar transparència en relació amb la gestió econòmica-financera del contractista. 

La transparència i el control en la gestió de la despesa pública són fonamentals per al bon funcionament dels ajuntaments. A través de l’ús de solucions tecnològiques i el suport de professionals experts en finances, els ajuntaments poden millorar la seva gestió financera, augmentar la seva eficiència i garantir que els recursos públics s’utilitzen de manera efectiva. 

 

Servei de Fiscalització i Control Financer per a Ajuntaments

En Senders Financers oferim un Servei de Fiscalització i Control Financer per a Ajuntaments. El nostre servei està enfocat a fiscalitzar l’execució del servei de les empreses contractistes en relació a un període de prestació prolongat. 

La nostra auditoria de control presenta un caràcter integral en la qual s’efectua una revisió d’aspectes qualitatius i de compliment, així com d’aspectes quantitatius. Comptem amb experiència en la realització d’auditories operatives i controls financers respecte a la gestió indirecta dels serveis en diferents sectors com els d’aigua, medi ambient, centres esportius, urbanisme, infraestructures i edificis, serveis socials, serveis de mobilitat, a més de cementiri i serveis funeraris. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.