El model de producció actual està tenint com a conseqüència que estiguem esgotant els nostres recursos naturals, és per aquest motiu que l’economia circular proposa un nou model de societat sostenible.

Segons la Fundació per a l’Economia Circular, l’economia circular es defineix com un nou sistema econòmic i social que té com a principal objectiu “la producció de béns i serveis al mateix temps que redueix el consum i el desaprofitament de matèries primeres, aigua i fonts d’energia”.

Per tant, s’estableix una proposta perquè es reutilitzin i optimitzin els materials i residus per a poder proporcionar-los una segona vida.

 

Com afecta l’economia circular?

Aquest nou model de producció i consum contrasta amb el model econòmic tradicional, el qual es basa en el concepte de “usar i tirar” i que requereix també d’utilitzar grans quantitats de materials i energia barats.

Un dels conceptes que tots hem escoltat al llarg dels últims anys com és “l’obsolescència programada” és un dels conceptes amb els quals lluitaria l’economia circular, ja que hem de tenir en compte que diverses matèries primeres crucials són finites i això comporta a l’escassetat de recursos i l’extracció de matèries primeres amb importants conseqüències mediambientals.

 Per tant, l’economia circular proposa també un canvi del model de gestió de residus actual en tots els nivells de l’economia, ja que en el cas de les ciutats on s’ha establert un estil de vida de pur consumisme, ha portat al fet que cada ciutadà a Espanya generi de mitjana uns 460 kg de residus urbans cada any.

 

Beneficis de l’economia circular

L’economia circular proposa un nou model de producció i consum basat a compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar tot tipus de materials i productes existents, aconseguint com a principal benefici el poder estendre el cicle de vida dels productes.

Un altre benefici que s’aconsegueix amb aquest nou model de consum es basa a reduir la producció de residus al mínim, ja que quan un producte arriba al final de la seva vida útil, s’intenten mantenir els seus materials i components dins de l’economia perquè puguin ser utilitzats una vegada i una altra, ajudant a crear també un valor afegit.

Però, sobretot, avançar cap a una economia més circular podria generar grans beneficis com reduir la pressió sobre el medi ambient, més competitivitat, innovació, ocupació o millorar la seguretat de subministrament de matèries primeres.

 

A Senders Financers apostem per l’economia circular i a poder establir un nou model econòmic de producció i consum que pugui proporcionar a tots els ciutadans i consumidors de productes més duradors i innovadors, a més d’apostar per mecanismes sostenibles que ens ajudin a aconseguir una major qualitat de vida.