Són moltes les diferents empreses que s’han anat creant, han anat creixent o, per desgràcia, han anat desapareixent al llarg dels últims anys. Moltes han patit les conseqüències de les crisis econòmiques pel fet que a la seva estructura interna no comptaven amb una figura que els assessorava i donava suport a nivell de coneixements financers.

Moltes de les empreses no poden accedir a una mena de professional molt concret per a incorporar-ho en la seva plantilla perquè dirigeixi les seves finances com seria la contractació d’un director financer a causa de l’alt cost que això suposa. A més, també ens trobem amb casos que en els quals el propi gerent de l’empresa no posseeix del temps suficient per a gestionar el departament financer.

Per aquest motiu, fa anys que el mercat experimenta una tendència a l’alça en la contractació de serveis externalitzats de direcció financera per a empreses impulsats perquè tot tipus d’empreses puguin comptar entre les seves files d’una persona especialitzada.

 

 Què és la direcció financera externa per a empreses?

La Direcció Financera Externa per a empreses se centra en ser un servei que ofereix la possibilitat de poder tenir un director financer contractat per a la teva empresa que es dediqui a formar part del teu equip, aportant una visió estratègica en la presa de decisions, ja que totes les seves propostes, alternatives i anàlisis parteixen d’un punt de vista extern i objectiu.

El director financer extern treballa en comunicació directa i constant amb la gerència de l’empresa per a poder aportar canvis, millores i noves estratègies que permetin incrementar el valor de la teva empresa i aconseguir els objectius financers establerts.

 

 

Avantatges per a la teva empresa en contractar un servei de direcció financera externa

Són diferents avantatges les que podem trobar per a la nostra empresa si apostem per l’externalització de funcions perquè les realitzin professionals i experts com:

 • S’aconsegueix augmentar els recursos i les capacitats de les empreses
 • Augmenta el coneixement i la informació financera precisa i fiable sobre l’empresa
 • Comptar amb una visió objectiva, externa i racional de l’estat real de l’empresa
 • Permet a les empreses o organitzacions centrar-se únicament en el seu negoci
 • Reducció de despeses i costos
 • Flexibilització de les estructures internes
 • Optimització de serveis en funció de la realitat de l’empresa
 • Possibilitat de contractació a mida

 

 

Servei de Direcció Financera Externa per a Empreses Públiques i Privades

A Senders Financers proporcionem el servei de direcció financera externa a “demanda” que s’ajusta a les necessitats de l’empresa i la Direcció, i que l’ajudarà a facilitar la presa de decisions.

L’abast dels nostres serveis és el següent:

Planificació, entesa i anàlisis de l’activitat de l’empresa i estructura organitzativa.

 • Anàlisi del sistema d’informació comptable actual i de control de gestió.
 • Definició dels requeriments d’informació de l’usuari.
 • Anàlisis de sèries temporals i dades històriques del servei.
 • Definició dels principals indicadors de gestió, anàlisi i propostes de millora dels mateixos.
 • Identificació de possibilitats de variació dels ingressos i gestió eficient i eficaç dels costos.
 • Implementació d’un sistema de reporting de les diferents àrees de l’empresa (finances, tresoreria, vendes, clients…).
 • Anàlisi de les inversions associades a l’activitat.
 • Anàlisi dels fluxos d’efectiu de l’empresa en relació a l’activitat d’explotació, inversió i finançament.
 • Detecció de desviacions significatives respecte previsió / pressupost i introducció de mecanismes de correcció.
 • Reunions mensuals amb Gerència i/o Consell d’Administració.

 

A Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem en tot moment.