Durant el darrer mes de desembre s’han produït una sèrie de novetats en el nostre projecte entre les que destaquem les següents:

 

Nou servei per a empreses de “Gestió de Licitacions Públiques

Arranquem l’any amb nous serveis de “Consultoria financera” per a empreses amb el servei de “Gestió de Licitacions Públiques”. La nostra experiència en l’anàlisi financera i jurídica dels serveis públics municipals així com el nostre coneixement en contractació pública han estat un gran aval alhora d’impulsar aquest nou servei.

En aquest servei s’efectuaran entre d’altres tasques d’anàlisi i estudi preliminar dels Plecs de la Licitació, s’examinarà la tendència de preus en licitacions similars, es prepararan els estudis de costos i memòries econòmiques financeres que procedeixin així com s’acotarà la oferta per aconseguir l’adjudicació.

El servei permetrà al client donar-li suport en la interpretació dels Plecs (Tècnics i Administratius), determinar les claus i estratègia a seguir per guanyar la licitació, comptar amb un professional expert en contractació pública així com en la preparació d’estudis de costos i memòries econòmiques relatives a serveis públics.

 

Compromís de Senders Financers amb l’Agenda 2030 i els ODS

SF des dels seus orígens ha apostat per una economia digna, solidaria i justa, sostenible medi  ambientalment i participativa. Per promoure aquests valors, l’empresa ha destinat el 2,5% de la seva facturació a organitzacions i entitats que presenten un compromís i sensibilitat especials amb aquests valors como serien el Taller Àuria Cooperativa, la Fundació Vicente Ferrer, World Wildlife Fund o Amics de la Gent Gran.

Addicionalment, aquest ’22 de manera explícita ens comprometem amb l’Agenda 2030 i els seus 17 ODS. L’Agenda 2030 implica a  tots els agents de la societat (empreses, governs , ciutadans, universitats, associacions entre d’altres) i és un pla d’acció que a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.

Els ODS persegueixen a més de posar fi a la pobresa, erradicar la fam i assolir la seguretat alimentaria, garantir una vida sana i educació de qualitat, assolir la igualtat de gènere, assegurar l’accés a l’aigua i l’energia, promoure el creixement econòmic sostingut, adoptar mesures urgents contra el canvi climàtic, promoure la pau i facilitar l’accés a la justícia.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Des de SF sempre em apostar per una economia holística que tingui en consideració les vessants econòmica, social i medi ambiental de la mateixa manera que ho fa l’Agenda 2030 i és per aquest motiu que el nostre apartat de “Solidaritat” de la web queda vinculat a l’Agenda 2030 i pretén contribuir a assolir els diferents ODS amb accions de col·laboració i solidaritat amb les diferents entitats impulsores dels ODS.

 

Donació del 2,5% de facturació de l’any 2021 de Senders Financers

Juntament amb les entitats anteriorment indicades, s’ha incorporat aquest 2021  la entitat Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (www.apdpb.org) a la que s’ha destinat part de la facturació anual del 2,5% de SF. La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és una entitat d’iniciativa social que promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones de la comarca del Berguedà amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o risc de patir-la.

Amb 49 anys d’història i uns inicis en el voluntariat, actualment l’entitat atén a 400 persones cada any a través dels següents serveis: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Escola d’Educació Especial, Suport a mestres i alumnes d’escoles ordinàries del Berguedà, Servei ocupacional (STO i SOI), Centre Especial de Treball (CET), Servei Inserció (Programa SIOAS), Servei a l’Autonomia en la Pròpia Llar, Llar – Residència així com Serveis de lleure (casals, vacances…)

És voluntat de SF ampliar i diversificar en els propers anys el nombre d’entitats col·laboradores per ampliar l’impacte de les accions de solidaritat i d’aquesta manera abastar un major nombre d’ODS.