Entendre la diferència entre tres conceptes fonamentals de contractació pública com és el valor estimat, pressupost base i preu de la licitació és fonamental.

 

Què és el pressupost base?

Segons l’article 100 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el pressupost base es defineix com “el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, excepte disposició en contra”.

 El pressupost base de licitació és la quantitat màxima de diners que un organisme públic estableix en un contracte, el límit que pot destinar. Aquesta xifra ha d’incloure l’IVA, ser adequada als preus del mercat i desglossar-se en els plecs (que són les condicions per a contractar).

Per a calcular el pressupost base ha de tenir-se en compte: els costos directes, els costos indirectes que puguin procedir de la realització del contracte, costos salarials i altres despeses eventuals.

 

Què és el valor estimat?

Segons l’article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el valor estimat és la quantia total en la qual ha de tenir-se en compte els costos derivats de l’aplicació de normatives laborals, costos derivats de l’execució material dels serveis, despeses generals d’estructura i el benefici industrial.

El valor estimat del contracte és la quantitat que calcula l’organisme que costarà executar un contracte sumant possibles pròrrogues i altres incidències que poden encarir la previsió inicial (modificacions contractuals). El valor estimat, per tant, pot ser superior al pressupost base.

Per a tenir una estimació real s’ha de tenir en compte el cost total sense IVA de contractes d’obres, subministraments i serveis i, en els de concessió d’obres i serveis l’import net sense IVA.

 

Què és el preu de la licitació?

El preu de la licitació ha de ser un import real, en el qual s’inclogui la quantia que s’ha d’abonar per l’IVA, com una partida independent.

Respecte a la remuneració del contractista, se salda segons els acords i si el servei s’ha realitzat de manera correcta. Els òrgans han de vetllar pel condicionament del preu a una adequada execució per a concretar de manera precisa la valoració de la quantia del pressupost de licitació i, l’ús de la normativa sobre ofertes amb paràmetres desproporcionales.

 

Serveis de Gestió de Licitacions Públiques per a Empreses

En Senders Financers prestem serveis de gestió de licitacions públiques per a empreses en els quals et facilitem l’accés als contractes públics, ajudant-te en tot el procés. La nostra labor des de Senders Financers comença amb un rigorós i detallat estudi i anàlisi dels Plecs amb el qual obtenir una visió sintetitzada de la licitació per a seguidament determinar les claus i estratègia per a guanyar la licitació. 

En Senders Financers som experts en contractació pública, treballem per als Ajuntaments en relació amb l’anàlisi financera i jurídica de serveis públics municipals i tenim àmplia experiència en la preparació de Plecs, determinació del pressupost base de licitació, la qual cosa ens permet proporcionar-te un servei de les màximes garanties. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.