T’agradaria millorar el rendiment i la presa de decisions de la teva empresa? Vols aprofitar el potencial de les dades per a optimitzar les teves estratègies de negoci i resoldre els problemes que es presenten? Si la resposta és sí, llavors necessites conèixer el concepte de Business Analytics i com pot ajudar-te a aconseguir els teus objectius. En aquest article, t’expliquem què és Business Analytics, quins tipus existeixen i quins avantatges ofereix per a empreses.

 

Quins avantatges ofereix Business Analytics?

A l’era digital, les empreses generen i recopilen grans quantitats de dades sobre els seus clients, els seus productes, els seus processos i els seus resultats. No obstant això, aquestes dades no tenen valor si no s’utilitzen de manera adequada per a extreure coneixements que permetin optimitzar les estratègies de negoci i resoldre els problemes que es presenten.

Aquí és on entra en joc Business Analytics, una combinació d’habilitats, tecnologies i pràctiques que s’utilitza per a examinar les dades i el rendiment d’una organització, identificar patrons i tendències, predir escenaris futurs i prescriure accions que incrementin les possibilitats d’èxit.

Business Analytics pot ajudar a la teva empresa a:

  • Aconseguir objectius empresarials a partir de l’anàlisi de grans volums de dades.
  • Detectar oportunitats i amenaces en el mercat i en la competència.
  • Millorar la satisfacció i la fidelització dels clients.
  • Reduir costos i augmentar ingressos.
  • Innovar i diferenciar-se de la competència.

 

Quins tipus de Business Analytics existeixen?

Business Analytics es pot classificar en quatre tipus, segons l’objectiu i el nivell de complexitat de l’anàlisi:

Anàlisi descriptiva

L’anàlisi descriptiva utilitza les dades per a explicar el passat. Consisteix a preparar i analitzar dades històriques per a identificar patrons i tendències. Per exemple, l’anàlisi descriptiva pot respondre a preguntes com: Quantes vendes s’han realitzat el mes passat? Quins productes són els més venuts? Quins canals de màrqueting són els més efectius?

L’anàlisi descriptiva sol utilitzar tècniques com a models de regressió, el modelatge de dades i la visualització de dades.

 

Anàlisi de diagnòstic

L’anàlisi de diagnòstic utilitza les dades per a determinar les causes dels resultats observats. Consisteix a aprofundir en les dades per a trobar les variables i els factors que influeixen en el rendiment d’una organització. Per exemple, l’anàlisi de diagnòstic pot respondre a preguntes com: Per què les vendes han disminuït el mes passat? Quins factors han afectat la satisfacció dels clients? Quins problemes han sorgit en la cadena de subministrament?

L’anàlisi de diagnòstic sol utilitzar tècniques com l’anàlisi de correlació, l’anàlisi de variància i l’anàlisi de sensibilitat.

 

Anàlisi predictiva

L’anàlisi predictiva utilitza les dades per a estimar el que pot passar en el futur. L’anàlisi predictiva permet determinar la probabilitat associada a esdeveniments futurs a partir de l’anàlisi de la informació disponible (present i passada), a més de descobrir relacions entre les dades que normalment no es detecten amb una anàlisi menys sofisticada. Per exemple, l’anàlisi predictiva pot respondre a preguntes com: Quines vendes s’esperen per a el mes vinent? Quins productes tindran més demanda? Quins clients tenen més risc d’abandonar l’empresa?

L’anàlisi predictiva sol utilitzar tècniques com la mineria de dades, els models predictius i l’aprenentatge automàtic.

 

Anàlisi prescriptiva

L’anàlisi prescriptiva utilitza les dades per a recomanar les millors accions a prendre per a aconseguir els objectius desitjats. L’anàlisi prescriptiva determina noves maneres d’operar que permetin optimitzar els processos de negoci i maximitzar els beneficis. Per exemple, l’anàlisi prescriptiva pot respondre a preguntes com: Quin preu s’ha de posar a un producte? Quina oferta s’ha de fer a un client? Quins recursos s’han d’assignar a un projecte?

L’anàlisi prescriptiva sol utilitzar tècniques com l’optimització, la simulació i la intel·ligència artificial.

 

Com es pot aplicar la IA en Business Analytics?

La relació entri Business Analytics i la Intel·ligència Artificial és molt estreta, ja que ambdues es basen en l’anàlisi de dades per a generar coneixement i valor. Si ja hem comentat que Business Analytics és el procés d’analitzar i transformar les dades en informació útil per a millorar l’eficiència i el rendiment d’una organització, la Intel·ligència Artificial és la capacitat que té una màquina de dur a terme tasques que reconeixem com a pròpies de la intel·ligència humana, com l’aprenentatge, el raonament o la presa de decisions.

Business Analytics es beneficia de la Intel·ligència Artificial per a crear models predictius i prescriptius que li permeten anticipar-se al futur i recomanar les millors accions a prendre. La Intel·ligència Artificial es nodreix de les dades que li proporciona Business Analytics per a entrenar-se i millorar el seu rendiment. Per tant, es pot dir que Business Analytics i la Intel·ligència Artificial es complementen i es potencien mútuament.

La IA es pot aplicar en Business Analytics de diverses formes, segons el tipus i l’objectiu de l’anàlisi. Alguns exemples són:

  • Usar l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial per a descobrir dades profundes i oportunitats ocultes.
  • Usar la modelització predictiva per a preveure quins usuaris més probablement faran una compra o abandonar segons el seu historial de dades.
  • Usar el processament de llenguatge natural, la transcripció de l’analítica de veu i la visió per ordinador per a l’anàlisi de dades no estructurades.
  • Usar l’optimització, la simulació i la intel·ligència artificial per a recomanar les millors accions a prendre per a aconseguir els objectius desitjats.
  • Usar la mineria de dades, els models predictius i l’aprenentatge automàtic per a analitzar grans volums de dades i trobar patrons i tendències.

 

Serveis de Consultoria Financera Empresarial

En Senders Financers proporcionem serveis de consultoria financera empresarial dissenyats a mesura per a proporcionar-te totes les eines necessàries per a ajudar-te en el control financer de la teva empresa. Plantegem diferents serveis de consultoria per a empreses, enfocats a la planificació, anàlisi, valoració de negocis i optimització de la situació economicofinancera d’aquests.

En Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.

Serveis financers per a empreses que et permetran obtenir tot el coneixement, anàlisi i control dels costos de la teva empresa, a més de poder determinar el valor de mercat més probable per al teu negoci o l’elaboració de Plans de Viabilitat i Plans de Negoci que et permetran realitzar una òptima planificació i seguiment de l’operativa del teu negoci i projecte.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Empreses:

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.