Projectes

Ajuntament de Caldes de Montbui

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del centre esportiu
 • Informe econòmic d’anàlisi dels serveis de mobilitat (neteja viària i gestió de residus)
 • Informe econòmic d’estudi de viabilitat en l’àmbit de la promoció de l’habitatge social

Serveis municipals Caldes de Montbui

 • Consultoria financera externa
 • Assistència econòmica al Consell d’Administració
 • Assessorament jurídico – legal
 • Preparació de memòries econòmiques i documents jurídics per la licitació de Plecs Administratius i Tècnics

Ajuntament del Vendrell

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió de l’aparcament soterrat

Ajuntament de Matadepera

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable en baixa
 • Informe econòmic relatiu al servei d’escola bressol

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable en alta

Paeria de Cervera

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del centre esportiu
 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable

Ajuntament de Blanes

 • Anàlisi i verificació financera d’Estats Financers d’Ens dependent

Àuria grup

 • Informe de valoració d’empreses
 • Realització en “pràctiques” d’una consultoria en Economia del Bé Comú

Campus Universitari Igualada – UdL

 • Assessorament comptable extern
 • Preparació d’informes i memòries econòmiques
 • Docència en qualitat de professor convidat

Ajuntament de La Garriga

 • Anàlisi jurídic-econòmic dels diferents serveis públics municipals

 

Madcoms

 • Consultoria financera externa
 • Assessorament comptable

Ajuntament de Corçà

 • Informe econòmic relatiu al servei d’escola bressol
 • Assessorament jurídico – legal

Ajuntament d’Alcanar

 • Informe econòmic relatiu al servei d’assessorament informàtic

Ajuntament de Sentmenat

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del centre esportiu

Mancomunitat de la Conca d’Òdena

 • Estudi d’impostos i taxes relatius als municipis integrants de la Mancomunitat pels exercicis ’17 i ’18

Assistance Express

 • Assessorament i treballs de comptabilitat analítica

Savir

 • Preparació de model econòmic financer i pla de negoci

Ajuntament de Sta. Eugènia de Berga

 • Preparació de Plecs Administratius i Tècnics per a futures licitacions