Projectes

Ajuntament de Caldes de Montbui

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del centre esportiu
 • Informe econòmic d’anàlisi del servei de neteja viària
 • Informe econòmic d’anàlisi del servei de gestió de residus

Serveis municipals Caldes de Montbui

 • Consultoria financera externa
 • Assistència econòmica al Consell d’Administració
 • Assessorament jurídico – legal
 • Preparació de memòries econòmiques i documents jurídics per la licitació de Plecs Administratius i Tècnics

Campus Universitari Igualada – UdL

 • Assessorament comptable extern
 • Preparació d’informes i memòries econòmiques
 • Docència en qualitat de professor convidat

Ajuntament de Matadepera

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable en baixa
 • Informe econòmic relatiu al servei d’escola bressol

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable en alta

Paeria de Cervera

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del centre esportiu
 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió del servei d’aigua potable

Mancomunitat de la Conca d’Òdena

 • Estudi d’impostos i taxes relatius als municipis integrants de la Mancomunitat pels exercicis ’17 i ’18

Àuria grup

 • Informe de valoració d’empreses
 • Realització en “pràctiques” d’una consultoria en Economia del Bé Comú

Ajuntament del Vendrell

 • Informe econòmic d’avaluació de la concessió de l’aparcament soterrat

Ajuntament de La Garriga

 • Anàlisi jurídic-econòmic dels diferents serveis públics municipals

 

Madcoms

 • Consultoria financera externa
 • Assessorament comptable

Ajuntament de Corçà

 • Informe econòmic relatiu al servei d’escola bressol
 • Assessorament jurídico – legal

Ajuntament d’Alcanar

 • Informe econòmic relatiu al servei d’assessorament informàtic