Si vols que el teu negoci creixi i prosperi, necessites tenir un control sobre els teus resultats i les teves accions. Per a això, els informes de gestió són una eina fonamental. En aquest article t’expliquem què són els informes de gestió, per què són tan importants i com elaborar-los i millorar-los amb uns KPIs SMART.

 

Què és un informe de gestió i per què el necessites?

Un informe de gestió és un document que recull els resultats obtinguts per la teva empresa en un període determinat, així com els factors que han influït en ells. El seu objectiu és facilitar l’anàlisi, l’avaluació i la presa de decisions sobre el rumb del teu negoci.

Un informe de gestió et permet conèixer l’estat de la teva empresa en temps real, detectar problemes i oportunitats, mesurar l’impacte de les teves accions, ajustar els teus plans i estratègies, i comunicar els teus assoliments als teus stakeholders.

Conté informació sobre projectes i àrees operatives i financeres, la qual cosa permet monitorar i avaluar el rendiment d’un negoci. Entre les dades d’un informe de gestió, s’inclouen els pressupostos assignats, el flux de caixa, la rendibilitat, el balanç financer, el rendiment dels equips, els problemes operatius, la resposta del client, etc.

 

Per a què serveix un informe de gestió?

  • Prendre decisions que impactin positivament en els objectius de l’empresa.
  • Controlar el treball i la informació dels equips de treball.
  • Planificar nous projectes, línies de productes i inversions.
  • Organitzar la informació dels resultats d’un projecte.
  • Dirigir a un equip de treball per a emprendre noves accions. 

Com veus, els informes de gestió són imprescindibles per al teu negoci, ja que t’ajuden a conèixer la teva situació actual, a definir les teves metes futures i a traçar el camí per a aconseguir-les. Però perquè siguin efectius, has de basar-los en uns KPIs SMART que et permetin mesurar els teus resultats i millorar el teu rendiment.

 

Què són els KPIs i com definir-los?

Els KPIs són mesures quantitatives o qualitatives que et permeten avaluar el grau de compliment dels teus objectius estratègics. Amb els KPIs pots controlar l’acompliment de la teva empresa, identificar fortaleses i febleses, prendre decisions basades en dades i millorar contínuament.

Però no n’hi ha prou amb definir uns KPIs a l’atzar i esperar que funcionin. Perquè els KPIs siguin realment útils, han de complir amb uns criteris que es coneixen com SMART:

  • (S) Específics: Els KPIs han d’estar clarament definits i relacionats amb els teus objectius. Per exemple, si el teu objectiu és augmentar les vendes, un KPI específic podria ser el nombre de clients nous o el valor mitjà de la comanda.
  • (M) Mesurables: Els KPIs han de poder ser quantificats i verificats amb dades objectives. Per exemple, si el teu KPI és el nombre de clients nous, has de tenir una manera d’explicar-los i registrar-los.
  • (A) Assolibles: Els KPIs han de ser realistes i factibles, tenint en compte els recursos disponibles i el context del mercat. Per exemple, si el teu KPI és augmentar les vendes en un 50%, has d’assegurar-te que sigui possible amb la teva capacitat productiva i la teva estratègia comercial.
  • (R) Rellevants: Els KPIs han de ser importants i significatius per al teu negoci, i estar alineats amb la teva visió i missió. Per exemple, si el teu negoci es basa en la qualitat i la satisfacció del client, un KPI rellevant podria ser l’índex de fidelització o el nombre de reclamacions.
  • (T) Temporals: Els KPIs han de tenir un termini definit per a la seva consecució, la qual cosa et permet establir prioritats i avaluar el teu progrés. Per exemple, si el teu KPI és augmentar les vendes en un 50%, has d’indicar en quin període vols aconseguir-ho (un mes, un trimestre, un any…). 

 

Servei d’elaboració d’informes de gestió per a empreses

Per a empreses en dificultats financeres o de negoci, fa falta treballar des de l’àmbit estratègic, organitzatiu, operatiu i financer per a assegurar la seva viabilitat. En aquestes circumstàncies, una anàlisi objectiva de la companyia i el seu negoci, així com el seu pla estratègic de futur, avaluat pel nostre equip amb experiència en aquesta mena de situacions especials, facilitarà la identificació de les necessitats de la companyia i les solucions més adequades a cada situació. 

Els nostres serveis professionals proporcionen una avaluació objectiva i independent sobre el negoci, permetent a l’empresa comptar amb una base sòlida per a afrontar el futur. 

Addicionalment, oferim una avaluació rigorosa de les necessitats de finançament i de les potencials vies de generació de caixa addicionals. Els nostres estudis permeten obtenir conclusions sobre potencials millores en la tresoreria lligades a aspectes operatius. 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.