El procés de valorar una empresa no és una tasca senzilla i, per a qualsevol empresari, la seva empresa és una de les parts més importants del seu patrimoni, sent de vital importància conèixer el seu valor.

Existeixen multitud d’empresaris que volen vendre les seves empreses, però desconeixen per complet el valor dels seus negocis. A més, existeixen altres casos com una jubilació sense descendència al capdavant del negoci o la necessitat d’obtenir liquiditat que porta al fet que sigui necessari la realització d’una valoració del negoci.

 

En què consisteix la valoració d’una empresa?

La valoració d’una empresa ens ofereix una imatge estàtica d’una companyia en un moment concret, el valor del qual pot variar al llarg del temps. Aquest informe ens proporciona el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles i es converteix en un instrument fonamental de negociació.

La valoració s’ha d’adaptar a les peculiaritats de la companyia i al sector en la qual aquesta opera, i ha de mostrar tant el valor creat en el passat com la capacitat de creació de valor futur de l’empresa. Per tant, l’elaboració d’un informe de valoració d’una empresa és un treball fonamental per a poder preparar una bona negociació i per a poder maximitzar el preu en disposar d’arguments números lògics i treballats.

 

Per què és necessari valorar una empresa?

Les raons per les quals es realitza una valoració d’una empresa abasten des de la venda de participacions d’un dels socis que vol sortir-se d’aquesta, fins a una possible venda a curt termini de la companyia, així com, transmissions de capital, herències o successions.

És per això que resulta imprescindible si es vol realitzar alguna de les operacions anteriorment esmentades com una transacció corporativa, es dugui a terme una valoració del negoci que exposi en l’horitzó temporal més pròxim el tancament de l’operació la situació i el valor de la companyia.

La valoració de l’empresa serà un instrument de negociació imprescindible per al venedor de la companyia en la qual estaran reflectits arguments racionals per a maximitzar el preu de la venda com:

  • L’ajudarà a entendre els punts forts i febles de la companyia
  • Li permetrà entendre el veritable rang de valor objectiu de l’empresa
  • Podrà ser àgil en la negociació, extraient elements que reforcin els arguments de valor.
  • Si es decideix vendre la companyia, buscar un soci, ampliar capital, buscar un inversor, fusionar-se, etc, es disposaran de tots els arguments i contra-objeccions necessaris.

 

Servei de Valoració d’empreses en operacions de compravenda

La valoració d’una empresa permet, no sols determinar el valor de mercat més probable, sinó també mesurar l’eficàcia en la gestió i definir polítiques i accions encaminades a la creació de valor.

A Senders Financers prestem serveis de valoració en processos de compravenda, transmissions de participacions de capital, herències o successions entre altres i assessorant, tècnica i metodològicament als nostres clients, per a l’elaboració d’estudis que permetin estimar el rang de valor en el qual es pot situar un negoci, una empresa o els seus actius intangibles. Addicionalment, disposem dels mitjans i l’experiència per a la preparació de Models Economicofinancers (MEF) que permeten plantejar diferents escenaris financers i de valoració, tant en entorns de transacció, com per a facilitar la presa de decisions en la gestió dels negocis.

 Posa’t en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem en tot el procés de dur a terme el control financer del teu ajuntament.