Un pla de negoci és un document que descriu els objectius, l’estratègia i les projeccions d’un projecte comercial. És una eina útil per a avaluar la viabilitat d’una idea de negoci, obtenir finançament d’inversors i preveure els possibles problemes i solucions que poden sorgir en el camí.

 

Quins beneficis té fer un pla de negoci?

Un pla de negoci és un document imprescindible per a qualsevol emprenedor que vulgui posar en marxa un projecte comercial. Permet avaluar la viabilitat d’una idea de negoci, obtenir finançament, planificar les accions i preveure els possibles problemes i solucions. A més de tenir altres beneficis clars per a la teva empresa com:

  • Ajudar a definir clarament el propòsit, el públic objectiu, la proposta de valor i l’avantatge competitiu.
  • Permet analitzar el mercat, la competència i les oportunitats de creixement del teu negoci.
  • Ajuda a orientar a establir metes i accions concretes per a aconseguir-les, així com indicadors per a mesurar el progrés i la rendibilitat.
  • Facilita comunicar la idea de negoci a possibles socis, clients i inversors, i generar confiança i credibilitat.

 

Quan fer un pla de negoci per a la meva empresa?

Existeixen diferents situacions en les quals pot ser convenient fer un pla de negoci:

  • Quan es té una idea de negoci i es vol avaluar el seu potencial abans de llançar-se al mercat. Un pla de negoci et permet analitzar la viabilitat de la teva idea, identificar les oportunitats i amenaces de l’entorn, definir la teva proposta de valor i el teu avantatge competitiu, i estimar els recursos i el finançament que necessites. 
  • Quan es vol iniciar un nou projecte dins d’una empresa ja existent o diversificar la seva activitat. Un pla de negoci t’ajuda a planificar les accions i els objectius del nou projecte, així com a comunicar-los als possibles socis, clients i inversors. També et permet avaluar els riscos i beneficis de la diversificació i com afectarà la resta de l’activitat de l’empresa. 
  • Quan es vol expandir o escalar un negoci que ja està funcionant o entrar en nous mercats o segments. Un pla de negoci t’orienta a establir una estratègia de creixement adequada a la teva situació, a identificar les necessitats i preferències dels nous clients potencials, i a adaptar la teva oferta i el teu màrqueting a les característiques del nou mercat o segment. 
  • Quan es vol sol·licitar finançament extern a bancs, inversors o entitats públiques o privades. Un pla de negoci és un document imprescindible per a demostrar la rendibilitat i la sostenibilitat del teu projecte, així com per a convèncer als possibles finançadors que la teva idea és original, innovadora i viable. També et permet negociar les condicions i el tipus de finançament més adequats per al teu negoci. 
  • Quan es vol vendre o traspassar un negoci a una altra persona o empresa. Un pla de negoci és una eina que et permet valorar el teu negoci de manera objectiva, destacar les seves fortaleses i oportunitats, i presentar-lo de manera atractiva i professional als possibles compradors o successors. També et facilita el procés de transició i la gestió del canvi.

Fer un pla de negoci pot ser útil en diferents etapes i circumstàncies del teu projecte empresarial. No obstant això, no es tracta d’un document estàtic, sinó que ha de ser revisat i actualitzat periòdicament per a adaptar-se als canvis del mercat i de l’entorn. 

 

 

Servei de Realització de Plans de Negoci per a Empreses

Els nostres serveis d’elaboració i desenvolupament de plans de negoci per a empresa consisteixen a ajudar-lo a preparar un pla de negoci exhaustiu per al seu projecte on es durà a terme una extensa anàlisi de la viabilitat del projecte, anàlisi del mercat potencial, la identificació del valor distintiu del projecte o la projecció de l’estructura de costos i ingressos. 

En Senders Financers coneixem projectes que han fracassat per no disposar d’un pla de negoci. Per aquest motiu, hem desenvolupat un servei d’elaboració de plans de negoci que han contribuït a l’èxit dels projectes dels nostres clients. Així, un Pla de Negoci presenta uns punts estàndard, però que s’han d’adaptar en funció dels objectius d’aquest, ja que no serà el mateix si es realitza per a analitzar la viabilitat del projecte, que per a aconseguir inversors (tant l’extensió com el nivell de detall i l’enfocament seran diferents en cada cas). 

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.