Durant el mes de setembre s’han produït una sèrie de novetats en el nostre projecte entre les que destaquem les següents:

 

  • Donació del 2,5% de la facturació anual de Senders Financers a Taller Àuria Cooperativa

 “Solidaritat” Senders Financers

 Amb la inauguració i apertura el passat setembre de ’19 de la nostra pàgina web www.sendersfinancers.com vàrem presentar el nostre projecte a la comunitat amb les diferents branques de serveis que oferim juntament amb els valors amb els que s’identifica l’empresa.

Senders Financers aposta per una economia digna, solidaria i justa, sostenible medi ambientalment i transparent i participativa. És per aquest motiu que el 2,5% de la facturació anual es destina a altres organitzacions que presenten un compromís i sensibilitat especial amb aquests valors.

Transcorregut 1 any de l’apertura de la web i de la manifestació del nostre compromís amb la comunitat s’ha procedit a fer l’esmentat donatiu del 2,5% de la nostra facturació a Taller Àuria Cooperativa.

Taller Àuria Cooperativa

Taller Auria Cooperativa és una entitat creada el 1972 a Igualada i constituïda com a cooperativa mixta de treball el 1981. Té més de 40 anys d’experiència en el Tercer Sector Social.

És un Centre Especial de Treball que combina professionalitat, qualitat i inserció laboral de persones amb discapacitat o risc d’ exclusió social.

Amb formació especialitzada, itineraris d’incorporació laboral al mercat ordinari, serveis d’atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, servei de lleure i programes de voluntariat i atenció a les famílies, Àuria fomenta l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones.

Forma part del Grup Àuria, en que totes les entitats del grup (Àuria Cooperativa, Àuria Fundació, Àuriafil i Àuria Inserció) aglutinen més de 1.400 persones de base social i generen ocupació a més de 750 professionals.

 

  • Ampliació i renovació contractual dels serveis de marketing digital amb l’empresa Fran&Clau

També al llarg del mes de setembre s’ha procedit a ampliar i renovar el contracte de prestació de serveis de Marketing Digital amb l’empresa Fran&Clau. davant la bona feina portada a terme pels seus professionals al llarg dels darrers mesos.