La intel·ligència artificial (IA) és una de les tecnologies més prometedores i disruptives del segle XXI. La seva aplicació en diversos àmbits, com la salut, l’educació, la seguretat, el transport o l’entreteniment, està transformant el món i generant noves oportunitats de negoci.

Però, què és exactament la IA i com pot ajudar a les empreses? La IA es pot definir com la capacitat de les màquines de fer tasques que normalment requereixen intel·ligència humana, com el reconeixement d’imatges, el processament del llenguatge natural, l’aprenentatge automàtic o la presa de decisions.

La IA pot ajudar a les empreses de diverses formes, com per exemple:

 • Millorar l’eficiència i la productivitat: La IA pot automatitzar processos repetitius, optimitzar recursos, reduir errors i augmentar la velocitat i la qualitat dels serveis.
 • Innovar i crear nous productes o serveis: La IA pot generar idees, dissenyar solucions, personalitzar ofertes i adaptar-se a les necessitats i preferències dels clients.
 • Analitzar i aprofitar les dades: La IA pot extreure informació valuosa de grans volums de dades, identificar patrons, predir tendències i comportaments, i proporcionar diferents perspectives per a millorar la presa de decisions.
 • Competir i diferenciar-se: La IA pot oferir avantatges competitius, millorar la proposta de valor, fidelizar als clients i crear una imatge de marca moderna i avantguardista.

 

Pros i contres de la IA per a les empreses

Como toda tecnología, la IA también tiene sus pros y contras, que las empresas deben tener en cuenta a la hora de implementarla. Algunos de ellos son:

 • Pros:
  • Major rendibilitat: La IA pot reduir costos, augmentar ingressos i millorar el retorn de la inversió.
  • Major satisfacció: La IA pot millorar l’experiència i la relació amb els clients, empleats i proveïdors.
  • Major responsabilitat social: La IA pot contribuir a resoldre problemes socials i mediambientals, com el canvi climàtic, la pobresa o la salut.
 • Contras:
  • Major complexitat: La IA requereix una infraestructura adequada, una gestió del canvi organitzacional i una formació contínua.
  • Major risc: La IA pot generar problemes ètics, legals i de seguretat, com el biaix, la privacitat o el ciberatac.
  • Major incertesa: La IA pot provocar canvis disruptius i impredictibles en el mercat, la competència i la societat.

 

El paper humà en l’era de la IA

Malgrat els avanços i beneficis de la IA, aquesta tecnologia no podrà substituir completament al factor humà. Al contrari, la col·laboració entre humans i màquines serà clau per a aprofitar tot el potencial de la IA.

Els humans continuaran sent necessaris per a:

 • Definir els objectius, els valors i els principis ètics que guiïn el desenvolupament i ús de la IA.
 • Supervisar, controlar i avaluar el funcionament i els resultats de la IA.
 • Aportar creativitat, empatia i sentit comú a les solucions basades en la IA.
 • Resoldre problemes complexos que requereixin coneixement expert o criteri humà.

A més, els humans hauran d’adaptar-se a les noves demandes del mercat laboral, que requeriran noves habilitats, competències i actituds. Entre elles es destaquen:

 • Habilitats tècniques: Els humans hauran d’aprendre a usar, programar i interactuar amb les màquines intel·ligents.
 • Habilitats toves: Els humans hauran de desenvolupar capacitats com el pensament crític, la comunicació, la col·laboració o el lideratge.
 • Habilitats transversals: Els humans hauran de ser flexibles, curiosos, resilients i capaços d’aprendre contínuament.

 

La importància de les solucions sensibilitzades per al client

En aquest context de transformació digital i intel·ligència artificial, les empreses hauran d’oferir solucions sensibilitzades per al client. Això significa que les solucions han d’estar dissenyades tenint en compte les necessitats, expectatives i emocions dels clients. 

Les solucions sensibilitzades per al client tenen diversos avantatges, com per exemple: 

 • Augmentar la satisfacció i la fidelització dels clients, en oferir-los una solució personalitzada, rellevant i de qualitat.
 • Generar confiança i credibilitat, en demostrar que s’entén i es respecta al client, i que se li ofereix una solució ètica i transparent.
 • Diferenciar-se de la competència, en crear una proposta de valor única i una imatge de marca distintiva. 

Per a aconseguir solucions sensibilitzades per al client, les empreses tindran que: 

 • Conèixer al client: Les empreses hauran de recopilar, analitzar i interpretar les dades del client, tant explícits com implícits, per a entendre el seu perfil, el seu comportament i el seu feedback.
 • Empatitzar amb el client: Les empreses hauran de posar-se en el lloc del client, comprendre els seus problemes, desitjos i emocions, i generar una connexió emocional amb ell.
 • Co-crear amb el client: Les empreses hauran d’involucrar al client en el procés de disseny, desenvolupament i millora de la solució, per a assegurar que s’ajusta a les seves necessitats i preferències. 

La intel·ligència artificial és una tecnologia que pot ajudar les empreses a millorar la seva eficiència, innovació, anàlisi i competitivitat. No obstant això, també implica reptes i riscos que les empreses han de tenir en compte i gestionar adequadament. 

Per a això, les empreses han de comptar amb el factor humà, que continua sent imprescindible per a definir, supervisar i complementar la IA. A més, les empreses han d’oferir solucions sensibilitzades per al client, que responguin a les seves necessitats i emocions. Finalment, les empreses hauran de continuar secundant-se en empreses especialitzades en consultoria financera, que els ajudin a optimitzar els seus recursos financers.

 

Serveis de Consultoria Financera Empresarial

En Senders Financers proporcionem serveis de consultoria financera empresarial dissenyats a mesura per a proporcionar-te totes les eines necessàries per a ajudar-te en el control financer de la teva empresa. Plantegem diferents serveis de consultoria per a empreses, enfocats a la planificació, anàlisi, valoració de negocis i optimització de la situació economicofinancera d’aquests.

En Senders Financers apostem per la professionalitat i la proximitat dels nostres serveis de consultoria financera per a Empreses, facilitant així la gestió, la qualitat i els resultats dels nostres serveis exclusius per a empreses.

Serveis financers per a empreses que et permetran obtenir tot el coneixement, anàlisi i control dels costos de la teva empresa, a més de poder determinar el valor de mercat més probable per al teu negoci o l’elaboració de Plans de Viabilitat i Plans de Negoci que et permetran realitzar una òptima planificació i seguiment de l’operativa del teu negoci i projecte.

Els nostres serveis de Consultoria Financera per a Empreses:

Si tens més dubtes i vols assessorament personalitzat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i des de Senders Financers t’assessorarem des del primer moment.