Formació

Trajectòria de formació de Senders Financers

Senders Financers ha col.laborat amb el Campus Universitari Igualada – Udl i ha impartit classes als seus alumnes amb la finalitat de que adquirissin nocions d’economia així com introduir-los en la presa de decisions financeres. Addicionalment, ha preparat i impartit diferents cursos de comptabilitat i finances a empreses de diferents sectors. Senders Financers pretén simplificar la visió de la economia i convertir en  fàcils qüestions complexes i és aquesta metodologia de treball la que ens diferència, metodologia que també apliquem en els diferents processos formatius en els que estem immersos. Impartim i difonem una economia a l’abast de tothom.

Juntament amb la formació en l’àmbit universitari i la impartició de cursos en l’àmbit empresarial, Senders Financers també ha participat al llarg de la seva trajectòria professional en conferències i ponències en relació a diferents aspectes relacionats amb els serveis públics municipals. A Senders Financeres som especialistes en analitzar les formes i modalitats de gestió més adequades per prestar els diferents serveis així com en l’auditoria i el control financer dels serveis públics prestats en gestió indirecta i és en relació a aquestes especialitats en que em posat de manifest la nostra visió en events com Municipalia.

FORMACIÓ

  • Senders Financers té una visió oberta, compartida i participativa de l’economia en que el coneixement és una potent eina de creixement i desenvolupament personal i professional de les persones. És per aquest motiu, que s’ha incorporat al nostre projecte la formació, entesa com un vehicle d’enriquiment i vertebració de la societat. Acostem a les persones el nostre coneixement i visió de l’economia a través de la preparació de cursos, impartició de conferències o l’assistència docent en qualitat de professor convidat

Serveis de formació econòmica

A Senders Financers treballem per ajudar-te a entendre la situació econòmica per proporcionar-te una millor presa de decisions. D’aquesta manera es facilita la interpretació de la situació i es proporciona tota la informació rellevant i de manera concisa.

Creiem que aconseguir una gestió eficaç requereix d’un coneixement fonamentat de tota la situació econòmica per poder assegurar l’èxit dels diferents projectes, de manera que, des de Senders Financers, considerem que la formació de les persones que gestionen aquests projectes es torna un aspecte fonamental . Una formació necessària tant en les operacions de gestió administrativa de l’àmbit públic com de l’àmbit privat.

Una formació basada en aspectes clau de la nostra societat que impulsen valors positius com el treball en equip, la cooperació, l’aprenentatge social, creant espais d’intercanvi d’informació i coneixement.

Últimos proyectos realizados