Actualitat
Què és l’economia circular?

Què és l’economia circular?

El model de producció actual està tenint com a conseqüència que estiguem esgotant els nostres recursos naturals, és per aquest motiu que l'economia circular proposa un nou model de societat sostenible. Segons la Fundació per a l'Economia Circular, l'economia circular...

Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Consultoria financera Ajuntaments: classificació en “sector Administració Pública” o “sector Societats” a efectes del perímetre de consolidació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Si acudim a la definició de sector Administracions Públiques en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que indica que formaran part de les «entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques», aquelles unitats...

Quina és la finalitat d’una consultoria financera?

Quina és la finalitat d’una consultoria financera?

Quan parlem de consultoria financera ens referim a l'activitat en la qual una persona qualificada és l'encarregada d'avaluar les finances de l'empresa o de l'entitat local per a identificar estratègies i mètodes d'actuació. Són moltes les empreses que no compten ni...

La cadira, l’equilibri i el llarg termini

La cadira, l’equilibri i el llarg termini

La comunitat planetària està  vivint moment molt durs i és especialment en aquests moments de grans adversitats en que han d’aflorar les nostres millors competències i valors com a individus perquè el conjunt se’n vegi beneficiat i aquest major valor comunitari acabi...